Izvor: Hrvatski radio Vukovar

Ministar uprave Ivan Malenica, u pratnji državne tajnice Josipe Rimac, nastavlja obilazak i posjete županijama zbog provođenja reformske mjere Vlade Republike Hrvatske – povjeravanja poslova Ureda državne uprave županijama. Danas je posjetio Vukovarsko-srijemsku županiji te je održao radni sastanak sa županom Božom Galićem.

Riječ je o jednoj reformskoj mjeri Vlade Republike Hrvatske koja bi trebala krenuti od 1. siječnja 2020. godine, a prema kojoj bi se državni poslovi koji su se do sada obavljali unutar Ureda državne uprave obavljali u županijama. Radi se o jednoj dosta opsežnoj reformi koja je uključivala donošenje novog zakona o sustavu državne uprave, izmjenu 66 zakonskih propisa. Ono što je bitno za župana i županiju je da su sredstva za obavljanje tih poslova osigurana u državnom proračunu u iznosu od 350 milijuna kuna.

Uključeno je 200 poslova koji će se od 1. siječnja obavljati u županijama. To podrazumijeva i promjenu unutarnjeg ustrojstva županije, prilagodbu određenih procesa. Župan je iskazao i interes za ispostave i matične urede koji su bili do sada u okviru državne uprave da ih iskoristi za proširenje usluga koja će se u njima moći pružiti.

“Cilj nam je kroz ovu reformu približiti državne poslove koji će postati županijski poslovi, građanima i učiniti taj sustav jeftinijim“, rekao je u Vukovaru ministar Malenica.

Sukladno provođenju reformske mjere Vlade Republike Hrvatske – povjeravanja poslova Ureda državne uprave hrvatskim županijama, na sastanku se razgovaralo o temama vezanim za: usklađivanje ustroja županija, Sporazumu o preuzimanju povjerenih poslova, službenika i namještenika, planiranju sredstava za financiranje povjerenih poslova u proračunima za 2020. godinu, kao i o drugim aktivnostima vezanim za povjeravanje poslova koji će  doprinijeti racionalnom, jeftinijem i bržem sustavu za građane.

“Danas smo čuli do kraja sve jasno i čisto što nam je činiti u ovom periodu zajedno s državnom upravom da te poslove preuzmemo i mislim da će u tom dijelu sigurno biti kvalitetnija i bolja usluga prema građanima“, istaknuo je župan Božo Galić.