Ujedinjeni narodi su 2007. godine su donijeli odluku da će 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde budući se socijalni razvoj mora temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života.

Cilj obilježavanja je davanje podrške naporima u iskorjenjivanju siromaštva, osiguranju dostojanstva na radu i ravnopravnosti spolova te postizanju socijalne sigurnosti i pravde za sve. Republika Hrvatska je po Ustavnom određenju socijalna država. Samim time smo svi pozvani pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.

Ovaj dan nam je prilika da usmjerimo svoje ciljeve ka razvoju i pružanju novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene skupine i pojedince te da im omogućimo da se osjećaju korisnim i ravnopravnim članovima društva. Zato vrijeme koje je pred nama usmjerimo prema odgovornosti za društvo u kojem je čovjek na prvom mjestu, društvo socijalne pravde i jednakosti.