Foto: GMV
Vrijedni arheolozi Gradskog muzeja Vinkovci ove su godine istraživali i na dvije susjedne lokacije u Ulici 68. Bojne vojne policije te pri tome značajno obogatili spoznaje o povijesti ovog dijela grada.
Istraživana lokacija nalazi se u zaštićenoj i registriranoj arheološkoj zoni „A“ u Vinkovcima upisanoj u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara. Ulica 68. bojne Vojne policije nalazi se na neizgrađenom platou koji okružuju ulice Josipa i Ivana Kozarca na današnjem Krnjašu.
„Dosadašnja istraživanja prilikom same izgradnje ulice, ali i jedne obiteljske kuće u istoj ulici, govore o kontinuitetu života od prapovijesti pa do srednjeg vijeka. Istraženi su dijelovi naselja iz mlađeg kamenog doba, grobovi i naselje iz brončanog doba, naselje iz starijeg i mlađeg željeznog doba, dijelovi radioničkog keramičarskog kompleksa iz antičkog razdoblja, ranosrednjovjekovni grobovi i naselje iz kasnog srednjeg vijeka. Stoga smo otprilike znali što očekivati, ali kao i uvijek dočekala su nas i pojedina iznenađenja”, ističe Anita Rapan Papeša.

Prvo istraživanje provedeno je u svibnju na oko 230 m2. Osim stambenih i otpadnih jama iz različitih vremenskih razdoblja s dosta materijala, arheolozi posebno izdvajaju nalaz rimske peći za pečenje opeka i tegula (crijepova), te jedan grob djevojčice, koji prema nalazima datiraju u 8. stoljeće.
„Izuzmemo li stotinjak peći za keramiku ovo je tek treća istražena peć za proizvodnju građevinskog materijala u Cibalama. Iznenađenje je bio i avarodobni grob, koji je, nakon istraživanja na groblju, tek druga lokacija iz ovog razdoblja u Vinkovcima”, ističe Anita Rapan Papeša .
Drugo istraživanje na oko 130 m2 provedeno je početkom listopada. Na ovoj lokaciji, uz jamske objekte iz brončanog, latenskog i antičkog razdoblja istražen je i jedan kosturni ukop, grob koji se prema nalazima može datirati u 7. stoljeće.
„Upozoravamo buduće investitore da svim gradnjama prethode arheološka istraživanja, ali i da se ne osvrću na priče o skupoći i razvlačenju arheoloških istraživanja. Možda smo subjektivni, ali smo svakako najpovoljnija opcija”, poručuju iz Muzeja ovom prilikom.