Grad Vinkovci poziva pravne i fizičke osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca na svečanoj sjednici povodom Dana Grada 20. srpnja 2021. godine.

Javna priznanja su za počasnog građanina Grada te dodjela Zlatne plakete “Grb Grada Vinkovaca”.

Počasnim građaninom Grada mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i značajno doprinijeli napretku ili podizanju ugleda Grada ili Republike Hrvatske u cjelini.

Zlatna plaketa „Grb Grada Vinkovaca“ dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja postignuta na području gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša te humanitarnog djelovanja.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, vijećnik Gradskog vijeća, gradonačelnik, pravne osobe, tijela mjesne samouprave, ustanove te udruge građana

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na adresu:

GRAD VINKOVCI

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vinkovaca

Bana Jelačića 1

32100 Vinkovci

(s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada“)

Rok za podnošenje prijedloga je 26. lipanj 2021.