Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci sutra, 1. lipnja, započinje s drugom podjelom humanitarne pomoći iz EU – projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“, koji je financiran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Korisnici iz Vinkovaca mogu, uz predočenje dokumentacije o ispunjavanju kriterija, preuzeti pakete hrane te svježa konzumna jaja koje donira Vukovarsko – srijemska županija radnim danom od 9 do 12 sati u skladištu Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci u Ulici Josipa Kozarca 10.

Korisnicima iz Grada Otoka i općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci pomoć će biti podijeljena na distribucijskim mjestima u tim jedinicama lokalne samouprave.Iz Crvenog križa mole korisnike da prilikom predaje dokumentacije i preuzimanja paketa poštuju epidemiološke mjere.

Ciljne skupine projekta su samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb, osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo, samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH koja iznosi 4.062,51 kn, obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kn te iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Prijavitelj ovog projekta je GDCK Županja, a provedbeni partneri su Hrvatski Crveni križ i gradska društva HCK Hrvatska Kostajnica, Novska, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Ilok, Vukovar i Vinkovci.