Na inicijativu Međunarodne organizacije rada iz 2003. godine, Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu se svake godine 28. travnja obilježava promotivnim kampanjama usmjerenima prevenciji nesreća na radu i profesionalnih bolesti na globalnoj razini. Odlukom Hrvatskog sabora iz 2007. godine je 28. travnja proglašen i Nacionalnim danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Na svojim radnim mjestima radnici su svakodnevno izloženi raznim opasnostima i rizicima i zato ovaj dan stavlja naglasak na prevenciju bolesti i ozljeda na radu.

Procjenjuje se kako u svijetu svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozljeda na radu. Hrvatska godišnje bilježi od 22.000 do 25.000 ozljeda na radu. Odlukom Vlade RH od 19. travnja 2007. godine osnovano je Nacionalno vijeće za zaštitu na radu kao savjetodavno tijelo Vlade RH.

Primjena sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu je od ključne važnosti za smanjivanje nesreća, oboljenja i smrtnih slučajeva na radu. Sigurnost i zaštita na radu moraju biti temelj i početak svake radne aktivnosti jer poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju radnika, produktivnost rada te ekonomski i socijalni razvoj društva.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) promiče preventivne pristupe u pet koraka:

  • identificirati opasnosti i rizike kao i radnike kojima oni prijete;
  • procijeniti rizike i postaviti prioritete;
  • donijeti odluku o preventivnim aktivnostima;
  • poduzimati potrebne mjere;
  • nadzirati i razmotriti situacije