Kontaktirajte nas

Aktualno

Iza sebe imaju 100 projekata vrijednih 300 milijuna kuna

Objavljeno

-

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA u sedam godina svoga postojanja postala je ključna agencija za jačanje gradskih razvojnih kapaciteta, a sa 100 do sada provedenih projekata, vrijednih oko 300 milijuna kuna, važan je instrument poticanja gospodarskog razvoja grada.

Mnoštvo je projekata i poslova u Vinkovcima u posljednjih nekoliko godina odrađeno i provedeno upravo s “predznakom” VIA-e, a koliko su uspješni u svom radu dovoljno govori podatak kako je prolaznost njihovih projekata na javnim natječajima viša od 70%.

“Naša uloga je višestruka. Osim što smo u određenim projektima partner ili nositelj, naša najčešća funkcija je pružanje savjetodavne podrške prilikom prijave i provedbe projekata Gradu Vinkovcima, ali i našim gospodarstvenicima, te ostalim dionicima iz različitih sfera života kojima smo kontinuirano na usluzi. O samoj ulozi i značaju Agencije govori i činjenica kako se proračun grada Vinkovaca od 2017. godine utrostručio, najvećim dijelom zahvaljujući ugovorenim projektima financiranim EU sredstvima. Kada bih morala izdvojiti one najznačajnije projekte u protekle četiri godine, moj bi odgovor bio da ne mogu, budući da je svaki projekt jedinstven i svaki projekt doprinosi razvoju određene sfere društva odnosno grada, bilo da je riječ o projektima infrastrukturnog, socijalnog ili društvenog karaktera”, ističe direktorica VIA-e Danijela Slipčević. Objašnjava i kako, prije samog projektnog zadatka, postoji problem koji žele riješiti tim projektnim zadatkom. Bili to veliki infrastrukturni projekti, kao izgradnja nadvožnjaka ili Poduzetničkog inkubatora, ili socijalni, kao što je osiguravanje pomoći najranjivijim skupinama društva ili savjetodavne usluge poduzetnicima. “Svaki problem razvija novu ideju, te izravno i neizravno utječe na određeni broj naših sugrađana, a na kraju ima utjecaj i na društvo u cjelini. Najčešće se najveći značaj daje projektima koji imaju utjecaj na veći broj ljudi, onima koji su i financijski najizdašniji, projektima koji za rezultat imaju infrastrukturni zahvat no nama, koji radimo na pripremi i provedbi projekata, najznačajniji su oni projekti koje u tom trenutku provodimo”, naglašava.

Kada se govori o radu u ovoj godini, u VIA-i posebno izdvajaju one velike, financijski izdašne projekte, kao što je recimo izgradnja Poduzetničkog inkubatora i nadvožnjaka na Borincima.

“Projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora Vinkovci ukupne je vrijednosti preko 21,3 milijuna kuna, a na tom je projektu Agencija bila partner. Ovaj projekt je od iznimnog značaja za grad Vinkovce budući da je njime poduzetnicima početnicima osiguran prostor, znanje i iskustvo u početcima njihovog poslovanja što su često presudni faktori za njihov opstanak. Nedavno su završeni i projekti energetske obnove osnovnih škola A. G. Matoš i Vladimir Nazor te zgrade Arhiva, dok je energetska obnova zgrade Hrvatskog Sokola u tijeku, a završetak radova očekuje se krajem siječnja 2021. godine. Ukupna vrijednost navedenih projekata energetske obnove iznosi preko 32 milijuna kuna. U tijeku je i financijski najveći projekt, Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima, vrijedan gotovo 80 milijuna kuna, čijom će se realizacijom osigurati brža i sigurnija prometna povezanost prigradskih naselja s gradom. U punom zamahu radova je i obnova i rekonstrukcija Pikovog stana odnosno projekt pod nazivom Pannonia Gourmet ukupne vrijednosti nešto više od 11 milijuna kuna, a kojim će se doprinijeti razvoju regionalnog gastronomskog turizma”, kaže direktorica Slipčević.

Pored navedenih infrastrukturnih projekata, dodaje, u tijeku je i nastavak projekta “Zaželi 2” kroz koji se zapošljavaju žene koje pružaju podršku korisnicima u nepovoljnom položaju s naglaskom na starije, bolesne osobe i osobe s invaliditetom, vrijedan 4,6 milijuna kuna, kao i projekti koji doprinose socijalnoj osjetljivosti i uključenosti osobito socijalno osjetljivih skupina u nepovoljnom položaju koje provode u suradnji s udrugama, ukupne vrijednosti 3 milijuna kuna. “U suradnji s Gradom provodimo projekte i za naše najmlađe sugrađane poput projekta “Osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s poteškoćama u razvoju faza 2”, kojeg provodimo od 2017. godine, te projekta “Vrijeme užine” kroz koji je osigurana besplatna prehrana za učenike osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Ovim projektima, zajedno sa Gradom Vinkovcima želimo doprinijeti poboljšanju demografske slike grada. Vrlo značajni projekti čija je provedba započela u 2020. godini, a čiji završetak očekujemo kroz četiri godine, projekti su “Suvremeni energetsko učinkovit toplinski sustav grijanja u gradu Vinkovcima” i “Obrazovno-razvojni centar Vinkovci”. Projekti su podijeljeni u dvije faze, gdje će se u prvoj fazi izraditi projektno-tehnička dokumentacija kao temelj za nastavak projekata izgradnje jedne nove kotlovnice i modernizacije pet postojećih s pripadajućim toplovodima, te dokumentacije za rekonstrukciju tzv. Mađarske škole. Mađarska škola će nakon dugo vremena zasjati u novom ruhu i s novom ulogom obrazovno-razvojnog centra. Ovi projekti uključeni su u dodatak Razvojnom sporazumu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem od listopada ove godine, u iznosu od 73,5 milijuna, a rezultat su zajedničke suradnje Grada Vinkovaca, Razvojne Agencije VSŽ i VIA-e”, kaže Danijela Slipčević.

Agencija je napredovala kroz ove godine, od osnutka do danas, povećan je broj samih djelatnika, ali i obim posla.

Naime, pristupanjem RH članstvu Europske Unije stvorila se potreba za osnivanjem agencija koje su imale osnovni cilj povlačenje europskog novca. Tako je i naša Agencija VIA osnovana u kolovozu 2013. godine. “Činjenica je da je sami početak bio veliki izazov, kako za samu državu odnosno provedbena tijela, tako i za našu Agenciju. Međutim, stalnim edukacijama i usavršavanjem djelatnika, Agencija je kontinuirano napredovala i samim time se povećavao obim posla i, sukladno tome, broj djelatnika. Naš mladi tim danas broji 14 zaposlenika, koji svakodnevno svoj posao odrađuju najbolje što mogu jer visoka očekivanja predstavljaju ključ svakog uspjeha. Možda upravo u ovome leži tajna našeg napretka, mi smo tim koji sam sebi postavlja visoke ciljeve. Možemo reći da kao Agencija napredujemo kroz svaku novu edukaciju, svaki novi projekt, te svakog novog djelatnika koji unese nova znanja u našu zajednicu. Rastemo i gradimo naša znanja kako bi naše usluge bile što kvalitetnije, te pokrivale šire područje djelovanja. U svemu ovome je neizostavna izvrsna suradnja sa pročelnicima i cijelom Gradskom upravom, kojima se i ovim putem zahvaljujem. Također, moram se zahvaliti i Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije na kontinuiranoj podršci i suradnji”, poručuje Slipčević. I ranije su, kaže, znali kako će 2021. godina biti uzbudljiva za sve dionike koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata. S početkom 2021. godine, napominje, započinje sasvim novo razdoblje za sve članice EU.

Uz donošenje Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, EU se morala prilagoditi novonastaloj situaciji, te je uspostavila dodatni fond za oporavak gospodarstva.

“Postoje brojne promjene u kohezijskoj politici, međutim one koje bih željela istaknuti su smanjenje administrativnog opterećenja i ubrzanje procedure provedbe, te usvajanje pet glavnih ciljeva kohezijske politike umjesto dosadašnjih 11 prioriteta. Kako bi se što kvalitetnije pripremili za novo proračunsko razdoblje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije pripremalo je bazu projekata visoke spremnosti. U kreiranju baze je sudjelovala i naša Agencija, zajedno s upravnim odjelima Grada Vinkovaca, te dostavila projektne prijedloge u iznosu većem od 200 milijuna kuna. Svi projektni prijedlozi usklađeni su s već spomenutih pet glavnih ciljeva, kao što je Pametnija Europa – inovativna i pametna gospodarska preobrazba, Zelenija Europa – s niskom razinom emisija ugljika, Povezanija Europa – prometna povezanost i digitalne mreže, Europa s istaknutijom socijalnom komponentom – provedba europskog stupa socijalnih prava i Europa bliža građanima – održiv i integriran razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja putem lokalnih inicijativa. Ono što je specifično, a gdje Agencija intenzivno surađuje s Gradom, je priprema za uspostavu ITU mehanizma, koje će nam omogućiti također značajan razvojni iskorak kroz projekte koji se odnose na povećanje kvalitete življenja stanovnika cijelog urbanog područja, te na povećanje kvalitete infrastrukture”, objašnjava.

U prijašnjem razdoblju su, tvrdi, ulagali u vlastite potencijale, preslagivali snage i organizirali se na najbolji mogući način kako bi što spremniji dočekali novo programsko razdoblje.

“Ispred nas je prije svega izazovno razdoblje, no i danas se sjetim svog profesora s fakulteta koji nam je za vrijeme financijske krize 2008. godine, tada kao mladim studentima, rekao kako u najbolje vrijeme studiramo ekonomiju jer ćemo kroz svakodnevne vijesti vidjeti promjenjivost ekonomije. Tako smatram i danas, kako ćemo kroz ovo neizvjesno, ali izazovno razdoblje najbolje vidjeti snagu zajedništva i koliko prednosti donosi članstvo u EU”, zaključuje Danijela Slipčević.

Projekti izgradnje Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, nadvožnjaka na Borincima te energetske obnove dvaju vinkovačkih osnovnih škola i zgrada Arhiva i Sokolskog doma jedni su od najznačajnijih na kojima Agencija sudjeluje u ovoj godini.

Specifična godina za sve

Ova godina specifična je po mnogočemu, pa tako i u VIA-i, kriza je utjecala i na njihov rad, na provođenje projekata, neki su na čekanju, a neki i odgođeni. “Iza nas je jedna izrazito izazovna godina, bilo je potrebno prilagoditi se “novom normalnom” stanju. Utjecaj krize nije imao samo gospodarske izazove. Bilo je izazovno uskladiti radne obaveze i potrebe naših djelatnika, zaštititi njihovo zdravlje kao i zdravlje korisnika projekata, a uz to ne zanemariti preuzete ugovorne obveze. Cijeli svijet se suočio s novim izazovom, a da nismo znali kakve će posljedice nastati. Kako nam je poznato, svim velikim globalnim krizama prethodi jedno razdoblje u kojem se ta kriza očekuje, nagovještava, i ekonomija se svojevrsno priprema za period krize, no ova kriza nas je sve skupa iznenadila. Bilo je važno odluke donositi u trenutku, te sva svoja znanja usmjeriti na očuvanje gospodarskih aktivnosti na području grada. Od prvog dana naši djelatnici su se uključili u rad tima za gospodarstvo Grada Vinkovaca, svojim znanjem i iskustvom bili na raspolaganju za sva pitanja vezana uz mjere koje je donosila Vlada, ministarstva, županija i Grad. Nastavili smo suradnju sa svim našim korisnicima, te za svaki pojedini projekt prilagođavali projektne aktivnosti, mijenjali planove provedbe kako bismo pojedine projekte priveli kraju, te izradili revidirane planove aktivnosti za projekte koji su još u tijeku. Sama kriza nije u velikoj mjeri utjecala na provedbu projekata, ugovorenim projektima su revidirani terminski planovi, no sve i dalje, uz malo prilagodbe, funkcionira. Na infrastrukturne projekte je utjecalo smanjenja broja radnika uslijed velikog broja samoizolacija, dok su se projekti socijalnog i društvenog karaktera prilagodili epidemiološkima mjerama i aktivnosti su održane uz stroge epidemiološke mjere ili putem online platformi. Na žalost, kriza je najviše utjecala na projekte u kojima su razmjene iskustava, putovanja, odlasci na sajmove, održavanje raznih manifestacija i slične aktivnosti bile primarne, te na projekte u kojima su korisnici iz najugroženijih skupina, kao što su djeca i umirovljenici. Utjecala je, kako na projekte u provedbi, tako i na one koji su bili u planu za prijavu. Sve takve projektne prijave su odgođene za razdoblja kada ćemo ponovno moći neometano putovati, održavati manifestacije, razmjenjivati iskustva te posjećivati primjere dobre prakse.

Aktualno

33 različite priče o ljubavi i braku

Objavljeno

-

Napisao/la

    151 pregleda

Od dubokih amazonskih šuma i zabačenih sela na Himalaji, preko malih pacifičkih zemalja i afričkih slamova do najvećih svjetskih metropola, ovaj nevjerojatni dokumentarac prikazuje 33 različite priče o ljubavi i braku, izazovima i borbama usponima i padovima, stvarajući.

Ljubav oko svijeta dokumentarni je film autorskog dvojca, bračnog para Davora i Anđele Rostuhar koji će vinkovačkoj publici biti predstavljen u subotu 24. rujna u Gradskom kazalištu Joze Ivakića s početkom u 19 sati. Oni su naime, nakon vjenčanja, 2018. godine otišli na neobičan medeni mjesec i godinu dana putovali oko svijeta istražujući ljubav kroz razne kulture.

Projekcija koju organizira Knjižnica bit će začinjena razgovorom o istoimenoj knjizi Rostuhara – pisca, novinara, fotografa i ekspedicionista. ”Anđela i ja godinu smo dana putovali oko svijeta s jednim ciljem – istražiti što ljubav znači predstavnicima raznih kultura. Proputovali smo 25 država na svim kontinentima i napravili 108 intervjua s ljudima iz najrazličitijih kultura. O ljubavi, odnosima, braku, izazovima, prevarama i razvodima razgovarali smo sa svim profilima ljudi, od nomadskih lovaca i sakupljača do holivudskih celebrityija. Kroz hiper-moderne metropole poput Tokya i New Yorka, zatvorene zajednice poput Saudijske Arabije i Irana do prašuma Amazone i udaljenih pacifičkih otoka, željeli smo da o ljubavi direktno, otvoreno i iskreno pričaju različiti ljudi u različitim kulturama te kroz njihova iskustva i priče pokušamo shvatiti što je to što ih povezuje i razlikuje i je li ljubav univerzalna,” najavljuje Davor.

Razgovarali su i s renomiranim svjetskim znanstvenicima te prolazeći kroz brojne izazove secirali i vlastiti odnos, navodi, između ostalog, urednik istoimene knjige Kruno Lokotar.

Nastavi čitati

Aktualno

Jesen je i službeno počela!

Objavljeno

-

Napisao/la

    415 pregleda

Teško je reći nešto novo o jeseni, a da to već niste čuli, pročitali ili osjetili. Sunce će se nakon 22. rujna početi spuštati ispod linije ekvatora i njegova svjetlost bit će postepeno sve slabija, a noći sve duže.

Prvi dan jeseni označava se jesenskim ekvinocijem koji ove godine počeo na današnji dan u 20.21 sati te će trajati sve do 21. prosinca u 16.59 sati, piše Zvjezdarnica Zagreb. Jesenski ekvinocij trenutak je kada Sunčeve zrake okomito padaju na ekvator, a može se dogoditi u bilo koje doba između 22. i 24. rujna.  Na sjevernoj hemisferi tada počinje kalendarska, odnosno astronomska jesen, a na južnoj proljeće. Trenutak je to kada i svijetli i tamni dio dana posvuda, pa tako i kod nas, traje po 12 sati. Nakon toga na sjevernoj hemisferi noć će postupno postati dulja od dana.

Jedna od najpoznatijih promjena koja se događa s dolaskom jeseni jest promjena lišća na drveću. To se događa upravo zato što je dan sve kraći te lišće dobiva manje sunčevih zraka nego u ostatku godine. Proizvodi se manje klorofila te se boja mijenja u crvenu, narančastu i smeđu. Jedna od zanimljivih činjenica o jeseni jest da ona utječe na debljanje koje nije povezano s hranom. Istraživači su otkrili da nedostatak vitamina D smanjuje razgradnju masti i pokreće skladištenje masti. Dakle, nedostatak sunčeve svjetlosti ima veze s dobivanjem viška kilograma.

Zanimljivo, u jesen više ljudi nego u bilo koje drugo doba započinje vezu te se zaručuje. To je možda tako zato što i muškarci i žene u hladnijim mjesecima imaju višu razinu testosterona. Također, iako ne postoji znanstveno objašnjenje zašto je to tako, u hladnim mjesecima više je djece začeto nego u bilo koje drugo doba godine. Osim toga, djeca koja su rođena u jesenskim mjesecima, od rujna do prosinca, bolji su učenici te imaju bolje ocjene u školi, tvrdi istraživanje Ministarstva obrazovanja Ujedinjenog Kraljevstva. I djeca rođena u ovim mjesecima imaju veće šanse da dožive 100 godina, od one rođene u drugo doba godine, pokazalo je istraživanje Sveučilišta Chicago.

Nastavi čitati

Aktualno

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja do kraja 2021. godine

Objavljeno

-

Napisao/la

    354 pregleda

Do kraja 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., čiji je glavni cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Poseban naglasak stavit će se na osiguravanje samodostatnosti odnosno primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prvenstveno kroz ulaganja u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i povećanje proizvodnje. Dio osiguranih sredstava usmjerit će se i na šumarski sektor te sprječavanje daljnje depopulacije ruralnih područja.

S ciljem smanjenja iseljavanja iz ruralnih područja, zadržavanja postojećih te stvaranja novih radnih mjesta osiguran je iznos od 260 milijuna kuna za mlade poljoprivrednike i mala poljoprivredna gospodarstva, dok je za povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih gospodarstava osiguravano 140 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije, kao jednog od prioriteta Ministarstva poljoprivrede.

Dodatna sredstva od 200 milijuna kuna usmjerit će se za ulaganja u tovilišta za svinje kao nadogradnja već objavljenog natječaja za reprocentre iz 2020. godine. Uz ovaj natječaj korisnicima će biti na raspolaganju i sredstva za „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“. U pripremi je i natječaj za izgradnju modernih skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice kao odgovor na poremećaje cijena u sektoru ratarstva. Raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 150 milijuna kuna.

Osim ulaganja u poljoprivredu, naglasak će se stavit i na ulaganja u šumarski sektor, na povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme za što je osigurano 147 milijuna kuna.

Dodatna sredstva za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala na raspolaganju su korisnicima kojima su prirodne nepogode uništile njihov proizvodni potencijal, ali i onima koji su pretrpjeli znatnije štete uslijed bolesti koje su zahvatile određene poljoprivredne kulture.

Uz navedeno, poseban naglasak stavit će se i na ulaganja u digitalne tehnologije koje će se financirati sredstvima instrumenta Europske unije za oporavak od  krize uzrokovane širenjem bolesti COVID-19 (EURI sredstva). EURI sredstvima u planu je do kraja 2021. godine (su)financirati projekte u vrijednosti od 651 milijun kuna.

Indikativni plan objave natječaja do kraja 2021. nalazi se na poveznici.

Nastavi čitati

Zadnje objave

Aktualnoprije 46 minuta

33 različite priče o ljubavi i braku

Od dubokih amazonskih šuma i zabačenih sela na Himalaji, preko malih pacifičkih zemalja i afričkih slamova do najvećih svjetskih metropola,...

Vijestiprije 2 sata

Učenici iz Poljske u posjetu Osnovnoj školi Tordinci

Od 13. do 17. rujna Osnovna škola Tordinci je ugostila učenike i učitelje iz poljskog mjesta Przyszowa. U sklopu projekta...

Aktualnoprije 13 sati

Jesen je i službeno počela!

Teško je reći nešto novo o jeseni, a da to već niste čuli, pročitali ili osjetili. Sunce će se nakon...

Aktualnoprije 15 sati

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja do kraja 2021. godine

Do kraja 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s dodjelom bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014....

Aktualnoprije 15 sati

61-godišnjak smrtno stradao u prometnoj nesreći

Danas u 16,40 sati na cesti između Vrbanje i Otoka dogodila se prometna nesreća sa smrtno stradalom osobom. 61-godišnji vozač...

Vijestiprije 16 sati

Četvrti poraz zaredom: BSK-Cibalia 1:0

U današnjoj utakmici SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa u Bijelom Brdu Cibalia je izgubila od domaćina BSK rezultatom 1:0. Cibalia je...

Aktualnoprije 17 sati

Nove medalje i pripreme za državno natjecanje te 1. KUP DVD-a Nuštar

DVD Nuštar nastupio je na 21. Memorijalom kupu “Franjo Divić” u organizaciji DVD Beravci. Mladež ženska odradila je odličnu vježbu te...

Aktualnoprije 18 sati

Nasilje nad ženama najčešće se događa u obiteljskoj zajednici

U Hrvatskoj se svake godine 22. rujna obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na tri ubijene...

Najčitanije