Foto: Vukovarsko-srijemska županija

Danas je u pogon pušten sustav navodnjavanja Blato-Cerna kojim će se navodnjavati 550 hektara poljoprivrednih površina. Radi se o projektu navodnjavanja čija je izgradnja najvećim dijelom, odnosno 85 posto, financirana sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 17. studenog 2005. godine prihvaćen je Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV. Ubrzo nakon donošenja NAPNAV-a, Vukovarsko-srijemska županija već je 2006. godine među prvima izradila i usvojila županijski Plan navodnjavanja, što je bio preduvjet za izradu detaljne projektne dokumentacije pojedinačnih sustava. Sustav navodnjavanja je orijentiran na poljoprivrednim površinama čiji u korisnici OPG-i, a planirana poljoprivredna proizvodnja temeljena je na zahtjevnim i dohodovnim kulturama.

Količina vode koju treba osigurati za navodnjavanje površina ovisi o oborinama, uzgajanim kulturama i njihovoj ukupnoj površini. Ukupna količina vode koju je potrebno dovesti do poljoprivrednih površina SN Blata-Cerna, uz procijenjene gubitke od 20%, prema planiranoj strukturi sjetve u sušnoj godini iznosi 1.591.095 m3, a u prosječnoj 1.181.400 m3. Kapacitet 5 crpki u crpnoj stanici je 322l/s.

Uz župana vukovarsko-srijemskog Bože Galića i predsjednika Županijske skupštine Dražena Milinkovića, svečanosti je nazočila i ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja je danas u Vukovaru predstavila nacrt Strategije hrvatske poljoprivrede i akvakulture za razdoblje 2020. – 2030. godine.

Podsjetimo, Vukovarsko-srijemska županija prijavila je dva projekta sustava javnog navodnjavanja Blata-Cerna i Sopot na Natječaj za provedbu podmjere „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“. Natječaj je objavljen krajem 2016., a u svibnju 2017. potpisani su Ugovori o financiranju. Prihvatljivi troškovi za SN Blata-Cerna iznose 34.291.812,50 kuna, od toga će se 29.148.040,63 kuna (85%) financirati iz EU fondova i 5.143.771,88 kuna (15%) iz državnih sredstava.

Radovi na izgradnji sustava započeli su početkom rujna 2018., a rok za izvođenje je 18 mjeseci. Radovi na izgradnji su uspješno izvršeni u ugovorenom roku te je 21. siječnja 2020. izvršen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola.