U skladu s Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama, od 17.03.2020. godine, a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Stožera za civilnu zaštitu VSŽ i Ministarstva uprave, prestaje rad sa strankama do opoziva odluke. S dežurnim službenicima se može komunicirati putem telefona ili e-maila. Eventualni zahtjevi se mogu ostaviti u zato predviđenim mjestima na ulazu u službene prostorije te potom kontaktirati službenika, odnosno na njemu ostaviti svoj broj telefona. Službenici će dežurati svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati.

ODSJEK ZA GRAĐANSKA STANJA I MATIČARSTVO
pomoćnik pročelnika: 098/568-402
VUKOVAR – 032/492-004, matured.vukovar@udu-vsz.hr
VINKOVCI – 032/344-013, matured.vinkovci@udu-vsz.hr
ŽUPANJA – 032/826-322, matured.zupanja@udu-vsz.hr

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU
pomoćnica pročelnika: 098/1889-660
VUKOVAR 032/492-009, opca.uprava.vu@udu-vsz.hr,
032/492-054, sgalovic@udu-vsz.hr
VINKOVCI 032/492-009, opca.uprava.vk@udu-vsz.hr 032/492-054, registarbiraca.vk@udu-vsz.hr
ŽUPANJA – 032/826-366, udruge.zu@udu-vsz.hr

ODSJEK ZA BRANITELJE
pomoćnica pročelnika: 098/378-296
voditeljica Odsjeka: 099/501-4596
VINKOVCI – 032/338-899, branitelji.vk@udu-vsz.hr
VUKOVAR – 032/492-019, hrvi.vu@udu-vsz.hr
ŽUPANJA – 032/826-326, drustvene.zu@udu-vsz.hr