U prostorima palače Srijem u Vukovaru održana je stručna konferencija s edukacijom na temu „Učinkovitost sustava podrške žrtvama nasilja – iskustvo iz prakse i preporuke” koja za cilj ima unaprijediti dijalog između svih dionika sustava podrške žrtvama te osigurati stjecanje dodatnih znanja i kompetencija u radu sa žrtvama kao posebno ranjivom skupinom.

Provodi ju Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske, u okviru projekta „Prekriži nasilje” koji se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program ljudskih potencijala 2014. – 2020. Edukacija i konferencija namijenjene su predstavnicima svih institucija, organizacija ili ustanova koje se u svojem radu susreću sa žrtvama nasilja, kao što su policijski službenici, pravosudni djelatnici, djelatnici centara za socijalnu skrb, skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, djelatnici službi za podršku i mnogi drugi.

 

„Svi oni koji su u svom dijelu usmjereni na rad sa žrtvama i u neposrednom su kontaktu, odgovorni su da jačaju svoje osobne kapacitete jer ne zaboravimo da svi mi moramo učiti, raditi, pratiti zakonsku regulativu, ali i prilagođavati naš model ponašanja prema žrtvama jer je to posebno ranjiva skupina. Zaista moramo biti posebno senzibilizirani prema toj ranjivoj kategoriji. To je nešto na čemu se treba sustavno raditi kao i na umrežavanju gdje postoji prostor za napredak”, pojasnila je Livija Plančić, predsjednica udruge Bijeli krug Hrvatske iz Splita.

Na konferenciji su sudjelovali predavači iz područja prevencije i suzbijanja obiteljskog nasilja, kao i oni s područja prava, socijalnog rada i psihologije. „Institucija pravobraniteljice je po svojoj vokaciji iznimno uključena u sve slučajeve obiteljskog nasilja i rodno uvjetovanog nasilja koji stiže pred instituciju od strane građana, najčešće građanki. Nama su ovakve međusektorske edukacije iznimno važne pogotovo kada imamo sve dionike protokola koji sudjeluju u slučajevima suzbijanja nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja. Ono što je važno na lokalnoj razini kod ovih edukacija je da se svi dionici međusobno upoznaju, umreže i razmijene iskustva i izazove s kojima se susreću. Nužno je raditi na prevenciji preventivnim mehanizmima, da resorna ministarstva odnosno Vlada poduzmu značajne korake u osmišljavanju jačanja preventivnih mehanizama. Sustav centara za socijalnu skrb, policije i samog pravosuđa vezano za nasilje u obitelji često je opterećeno situacijama i slučajevima koji su se mogli riješiti prije ulaska u sam sustav postupanja”, poručila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.