Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Vinkovce koje Grad Programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Vinkovaca.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o tehničkoj kulturi i
kriterijima za vrednovanje programa u Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu uvrstit će se:
– programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad
Vinkovce,
– programi udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi,
– programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,
– programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,
– programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi
u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti,
– znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke
kulture,
– programi filmske i audiovizualne djelatnosti,
– programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura,
– dramski, glazbeni, likovni i drugi programi s područja kulture,
– programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne suradnje.

Ukupno planirana vrijednost Poziva: 1.000.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

Detalje možete pročitati na ovoj poveznici.