Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je i preporuke za amaterske kulturne izvedbe, programe i manifestacije.
Uz nužno isticanje vidljivih obavijesti, preporučuje se pojačana osobna higijena, odnosno izbjegavanje dodirivanja usta, nosa, očiju i lica rukama, dezinfekcija ruku te fizička udaljenost gdje se preporučuje udaljenost između publike, izvođača i osoblja od 1,5 metra, udaljenost od 2 metra između, i od, izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima, udaljenost od 4 metra između publike i izvođača na sceni. Upotreba maski za lice preporučuje se svima osim izvođačima u trenutku izvedbe. Osoblje, izvođači i posjetitelji prije polaska od kuće trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Za svaku izvedbu preporučuje se vođenje evidencije osoba koje sudjeluju.
Ako postoji mogućnost, programe treba organizirati na otvorenom te unaprijed označiti sva sjedeća i stojeća mjesta udaljena najmanje 1,5 metar, te ograničiti ulazak na najviše onoliko posjetitelja koliko ima označenih mjesta. U zatvorenom prostoru preporučuje se omogućiti isključivo sjedeća mjesta. Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i na otvorenim prostorima, organizator treba odrediti sukladno veličini prostora i vrsti događaja. Maksimalan broj sudionika tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija je 300 u zatvorenom i 500 na otvorenom prostoru, a podložan je promjeni sukladno rezultatima situacijske analize i kontinuirane epidemiološke procjene stanja.
Ulazak i izlazak iz prostora trebao bi se organizirati uz poštivanje preporučenoga redoslijeda također uz distancu od 1,5 m. Kod izvedbi preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a kada to nije moguće preporučuje se da uvijek iste osobe odrade izvedbu. Nakon izvedbe korištene rekvizite i ostalu opremu potrebno je dezinficirati. Preporučuje se omogućavanje i poticanje internetske prodaje ulaznica te pridržavanje epidemioloških mjera na blagajnama kao i kod prodaje i posluživanja hrane kao i općenito dezinfekcija i pojačana higijena prostora.
Detaljnije na:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/