6 C
Vinkovci
Srijeda, 30. studenoga 2022.

Proračun Vinkovaca trostruko je veći u odnosu na onaj od prije četiri godine

Više od autora

- vl promo-


Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je Proračun Grada Vinkovaca za sljedeću godinu u iznosu od gotovo 346 milijuna kuna, a za ovu godinu proračun je težak 300 milijuna kuna, ogroman je to skok jer su Vinkovci, recimo u 2017. godini, raspolagali s tek 103 milijuna kuna.

U promatranom razdoblju najveća izdvajanja su bila usmjerena na područje društvenih djelatnosti, odnosno za predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo i socijalnu skrb. U 2017. godini za to je od 103 milijuna kuna izdvojeno 34 milijuna u 2018. od ukupno 126 izdvojeno je 46 milijuna i u 2019. od ukupno 161 milijun izdvojeno je 48 milijuna kuna. “Utjecaj izmjena poreznih zakona i reformi nije bilo lako prebroditi, a u isto vrijeme i zadržati postignuti standard javnih usluga i potreba građana. Često nam se čini da izdvajamo malo za neka područja, ali recimo 2017. godine čak 22% proračunske mase izdvojeno je za predškolski odgoj. Danas moramo reći da je porezna reforma, koja je počela 2016. godine, pozitivno utjecala na razvoj jedinica područne i lokalne samouprave, osobito ako se gleda iz perspektive ravnomjernog razvoja svih jedinica lokalne i područne samouprave. Posebno su vidljivi efekti novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave i predstavljaju značajan financijski porast u prihodima proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, a koji je na snazi od 01. 1. 2018. godine, ponajprije zahvaljujući kompenzacijskim mjerama i izmjenama raspodjele poreza na dohodak”, objašnjava pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Vinkovaca Sanja Lozić.

Gledano iz perspektive lokalne razine, kaže, zahvalni su na naporima ministra financija kada je zaštita lokalnih proračuna u pitanju, no ipak mišljenja je i kako je u perspektivi nužno promišljati o novom pristupu financiranja jedinica lokalne i područne samouprave.

“Važno je osigurati stabilne prihode koji će imati kontinuirani rast, obzirom da je cilj kako ministarstva financija tako i gradonačelnika Ivana Bosančića rasteretiti građane poreznih davanja iz dohotka. Moram stoga istaknuti kako će s prvim danom sljedeće godine stupit na snagu Odluka o smanjenju stope prireza Grada Vinkovaca s 13% na 10%, kao i smanje poreza na dohodak s 36% na 30% i s 24% na 20%. Uz navedene kompenzacijske mjere iz 2018. godine, koje su podigle razinu izvornih prihoda Proračuna Grada Vinkovaca, današnju razinu proračunske mase od oko 300 milijuna kuna zahvaljujemo i uspješnom povlačenju EU sredstava. Tako je rezultat upornosti i dosljednosti gradonačelnika u apliciranju projekata u spektru svih područja, danas itekako vidljiv. Kao što je izvorni proračun u službi građana s ciljem zadržavanja i podizanja postojeće razine kvalitete usluge kroz predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo, socijalnu skrb, kulturu, sport, komunalnu infrastrukturu, održavanje čistoće i uređenja grada, zbrinjavanje životinja bez nadzora, uređenja dječjih igrališta, poticanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva, tako su i apliciranja na javne pozive i natječaje u duhu i cilju jačanja Vinkovaca”, ističe Sanja Lozić.

Danas u gradskom proračunu, napominje, mnoštvo je projekata i to ne samo kapitalnih EU projekata nego i onih tekućih koji su otvorili nova radna mjesta. Sve ovo, naglašava, dovelo je do oslobađanja financijskog prostora za dodatne mjere potpore građanima kroz dodatne financijske pomoći umirovljenicima, roditeljima dodatne olakšice u plaćanju vrtića, spuštanje stope prireza, veći broj stipendija kako učeničkih tako i studentskih, potpora subvencioniranja kamata malim i srednjim poduzetnicima, poticajne mjere i pogodnosti pri kupnji zemljišta za mlade obitelji i slično.

Do ovog trenutka sve navedeno je realizirano bez dugoročnog kreditnog zaduženja Grada. Korišten je samo revolving kredit kao premosnica za održanje likvidnosti do naplate ZNS-ova po EU projektima. Ispred nas se u idućoj godini nalazi mogućnost apliciranja na Mehanizam za oporavak i otpornost, te Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021.-2027. godine, što će predstavljati novi izazov za proračun Vinkovca”, dodaje Sanja Lozić.

Sam proračun, objašnjava, donosi se krajem tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, odnosno fiskalnu godinu.

“Za svaku je pohvalu stoga što je gradonačelnik i ove godine s resornim pročelnicima sudjelovao na javnim tribinama s ciljem kvalitetnije percepcije i uvažavanjem prijedloga građana u cilju rješavanja određenih potreba i problema, a kako bi iste ušle u plan proračuna za period od 2021. do 2023. godine. Naime, proračunski proces odvija se kroz tri osnovne faze, pripremu prijedloga proračuna, usvajanje i izvršenje proračuna. Proračun donosi predstavnička vlast, odnosno Gradsko vijeće na prijedlog izvršne vlasti, odnosno gradonačelnika, a izvršna vlast odgovorna je za planiranje i izvršavanje proračuna. Donošenje proračuna jedan je od najvažnijih političkih i financijskih događaja na državnoj i lokalnoj razini. Proračun jedinica lokalne i područne samouprave pa tako i Grada Vinkovaca, financiran iz izvornih prihoda, unaprijed je određen te ostaje jako malo prostora za stvaranje dodanih vrijednosti i iskoraka ukoliko se ne posegne za zaduživanjem ili uspješnim apliciranjem projekta na javne pozive i natječaje. Svjedoci smo da su ne samo globalne gospodarske krize već i porezne reforme na nacionalnoj razini značajno narušavale priljev izvornih prihoda Grada Vinkovaca iz kojih se financiraju “bazne javne potrebe” građana. Govoreći o baznim javnim potrebama građana mislim na izdvajanja koja su postala standard i koja traže odnosno podrazumijevaju nadogradnju, a to su predškolski odgoj, obrazovanje, komunalna infrastruktura, održavanje čistoće i uređenja grada, socijalna skrb i drugo”, ističe pročelnica.

Posebno naglašava i kako se proračun izvršava kroz resorne upravne odjele, koji su zaduženi za provedbu postavljenih ciljeva iz svoje nadležnosti te da gradska uprava, bez tijesne i uspješne suradnje ne samo s ministarstvima, fondovima i agencijama već u provom redu i sa svojim ustanovama, tvrtkama na području grada, udrugama i građanima, ne bi uspjela u toj mjeri realizirati postavljene ciljeve.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno