U organizaciji Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, jučer je podijeljena zaštitna oprema pružateljima socijalnih usluga na području Vukovarsko-srijemske županije što obuhvaća županijske domove za starije i nemoćne osobe, privatne domove za starije i nemoćne osobe, dječji dom sv. Ana, Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ i Dom za odrasle osobe Nuštar.

Podijeljena zaštitna oprema obuhvaća zaštitna odjela, medicinski sapun, dezificijense, zaštitne maske, zaštitne rukavice i alkohol. Navedena oprema podijeljena je proporcionalno broju djelatnika koji skrbe o korisnicima u pojedinim domovima/ustanovama.

Ovom podjelom zaštitne opreme prema pružateljima socijalnih usluga Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije još jednom je stavio naglasak na važnost očuvanja zdravstvenog stanja najugroženijih skupina korisnika socijalnih usluga posebno od ugroze virusa COVID-19.