Logo: Hrvatski audio vizualni centar
Hrvatski audiovizualni centar raspisao je godišnji Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2020. godini u kategorijama: proizvodnje, manjinskih koprodukcija, razvoja scenarija i projekata i razvoja projekata serijskih televizijskih djela.
Detalji i rokovi Javnog poziva za poticanje proizvodnje filmova u 2020. godini dostupni su na ovoj poveznici.
Detalje i rokove Javnog poziva za poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom u 2020. godini potražite ovdje.
Tekst i rokovi Javnog poziva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u 2020. godini dostupan je ovdje.
Tekst i rokovi Javnog poziva za poticanje razvoja projekata serijskih televizijskih djela dostupan je na ovoj poveznici.
NAPOMENA: Molimo korisnike da pažljivo pročitaju uvjete javnog poziva budući da je donošenjem novog Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralašta došlo do promjena.