Rješavanje pitanja psećeg izmeta i biootpada

0
292
Foto: Press032

Na nekoliko različitih lokacija u Vukovaru, u parkovima i po raznim javnim površinama, ovih će dana biti postavljeni setovi kanta namijenjenih za prikupljane psećeg izmeta. Set se sastoji od nosača napravljenoga od antikorozivnog čelika, spremnika za otpad, spremnika za vrećice i bio vrećica.

„Takvi setovi će, u suradnji s Gradom Vukovarom i gradskom komunalnom tvrtkom Komunalac, biti postavljeni na području cijeloga grada. Na ovaj način biti će riješeno pitanje psećeg izmeta. Na građanima će biti da sa vrećicama koje su u setovima takav otpad odlože u kante koje će potom biti pražnjene na odgovarajućem mjestu“, rekao je Siniša Lalić, direktor tvrtke Bio Eko Sistem, vlasnice spomenutih setova.

Tako će se uskoro u Vukovaru započeti i s provedbom pilot projekta u okviru kojega će kućanstva odvajati i biootpad i odlagati ga na posebna mjesta. Planirano je da se u sklopu projekta kućanstvima podijele plastične kante zapremine 10 litara i bio vrećice od 10 litara u koje će se odlagati taj otpad. Građani bi svoj biootpad iz kućanstava prikupljali u te vrećice koje bi, kada bi se napunile, zavezali i odlagali u posebne spremnike za biootpad koji bi se potom praznili.

„Treba znati kako i do 40 posto ukupnoga otpada u našim kućanstvima čini biootpad. Neki gradovi u Hrvatskoj su već kvalitetno riješili pitanje biootpada, a i Vukovar sada ide u tome smjeru. Inače, to je obveza svih gradova ili će u suprotnom biti primorani plaćati penale“, dodao je Lalić.