Niti šest godina, koliko je prošlo od katastrofalne poplave u dijelu županjske Posavine, kada je uslijed puknuća savskog nasipa kod Račinovaca i Rajevog Sela potpuno ili djelomično poplavljeno čak sedam sela Cvelferije, mučna i tužna sjećanja na taj 17. svibnja 2014. godine ne blijede.

Pod pritiskom vode savski nasip popustio je na dva mjesta, kod Rajevog Sela i kod Račinovaca, što je dovelo do poplava u Cvelferiji. U svega nekoliko sati u tome dijelu županjske Posavine ponovno se pojavilo malo „Panonsko more“. Pod vodom su ostali Gunja, Račinovci, Rajevo Selo, kao i dijelovi Posavskih Podgajaca, Đurića i Strošinaca.

O kolikim količinama vode se radi govori i činjenica da su ta sela u slijedećih desetak dana bila pod vodom. U nekim nižim dijelovima sela bližim nasipima, a posebno u Gunji, voda je bila visoka i 3-4 metra. U poplavama su smrtno stradale dvije osobe. Materijalna šteta procijenjena je na oko 1,7 milijardi kuna.

Novcem iz državnog proračuna u međuvremenu je obnovljena ili novoizgrađena većina uništenih objekata. No, ovaj kraj, unatoč tome, nikada se nije potpuno oporavio od katastrofe koja ga je zadesila. U šest godina od poplave u županjskoj Posavini učinjeno mnogo na poboljšanju cjelokupnog sustava obrane od poplava, a prošle godine započeli su radovi na modernizaciji nasipa na lijevoj obali Save od Račinovaca do Nove Gradiške.

Vukovarsko – srijemski župan Božo Galić, prisjećajući se tih teških dana i borbe s nabujalom vodom, rekao je:  – „Poplava je bila velikih razmjera koju nitko nije očekivao. Zadovoljan sam reakcijama županijskog i lokalnog  Stožera neposredno uoči i nakon poplave, ali ne i nekim odlukama s državne razine. Dosada je učinjeno mnogo na poboljšanju sustava obrane od poplave ali ima i segmenata u koje se i dalje mora ulagati.“, te je podsjetio kako su 15. svibnja bili podignuti svi stožeri te aktivirana i obrana od oborinskih voda, a dan poslije podignute su sve operativne snage županije.
Spomenuvši Odluku o uspostavi druge linije obrane župan Galić je izjavio: “Vodni tok preusmjeren je ka Spačvanskim šumama. Na ovaj način spriječeno je širenje vodnog vala prema naseljima Općine Drenovci i Vrbanja. Ubrzo se krenulo u sanaciju terena, uklanjanje uginulih životinja, a omogućena je i opskrba električnom energijom, osigurana prohodnost komunikacija, tehnička i pitka voda… U međuvremenu pokrenute su brojne aktivnosti kako do ovakvih poplava više ne bi došlo pa je tako predloženo da se u daljnje projekte stave i mogući kanalski pravci koji će u vremenima koja dolaze osigurati odvođenje vode prema Spačvanskim šumama bez većih šteta. Ukazuju i na potrebu za opremanjem sustava civilne zaštite kao i maksimalno inzistiranje na kanalu Dunav-Sava jer će isti u mnogome rješavati ovaj problem.”
“Poplava rijeke Save je lekcija koja nas je sve naučila kako treba razmišljati i podizati sigurnost življenja uz rijeku Savu.”, zaključio je župan Galić.