Ohrid, grad u Sjevernoj Makedoniji, prvi je grad s kojim su Vinkovci započeli svoju međunarodnu suradnju. Ona datira iz razdoblja bivše općine Vinkovci, a odnosi s općinom Ohrid uspostavljeni su još prije Domovinskog rata. Nije dugo trebalo da započne prijateljstvo i sa Širokim Brijegom iz susjedne Bosne i Hercegovine, a vrlo intenzivna i kvalitetna suradnja s oba grada na visokoj je razini već dugi niz godina.

Iako je 24. lipnja 1965. godine, između predstavnika Savjeta za prosvjetu i kulturu Općinske skupštine Ohrid i predstavnika kulturnih ustanova vinkovačke komune, službeno dogovorena stalna suradnja između kulturnih institucija i društava Ohrida i Vinkovaca, prijateljske veze ova dva grada započele su u trenutku kada je autoprijevozno poduzeće „Galeb“ iz Ohrida pomoglo pri osnivanju istoimenog gradskog autoprijevoznog poduzeća u Vinkovcima, današnjega „Poleta“. U grbu „Poleta“ i danas se u slovu O nalazi galeb. Prijateljske veze dva grada nastavili su kasnije vinkovački „Vintex“ i ohridski „Oteks“, a jaka je i kulturna suradnja gradova jer folklorne grupe iz Ohrida godinama sudjeluju na Vinkovačkim jesenima.

Prijateljstvo koje traje još i danas kroz godine se njeguje kroz brojna međusobna gostovanja kulturnih i umjetničkih društava, razmjenu izložbi koje prikazuju povijesni, kulturni i privredni razvoj gradova, ali i kroz razmjenu književnika, izložbe knjiga, emisija te niz drugih kulturnih aktivnosti.

Ohrid je grad prepun kulturno povijesnih spomenika iz ranoga srednjeg vijeka, kad je bio glavno središte crkvenog života, kulture i školstva u Makedoniji, a medu prvim europskim gradovima imao je sveučilište. Danas je Ohrid, sa svojim prekrasnim jezerom, najjače turističko središte Republike Makedonije i, uz Skopje, svakako najjače kulturno središte. Zbog svih tih karakteristika, Ohrid je interesantan i poželjan partner za Vinkovce, jer oba grada imaju jedan drugome što ponuditi u kulturi, znanosti i gospodarstvu, pa veze dvaju gradova treba svakako održavati.

Tisuću kilometara koliko dijele Vinkovce od Širokog Brijega nisu nepremostiv prostor za uspostavljanje suradnje na područjima koja su doživjela istu ili sličnu sudbinu. Široki Brijeg grad je bogate povijesti koja ga kroz godine nije štedjela, zbog čega je još posebnija povezanost s gradom na Bosutu. Ratna razaranja i teško stradavanje ostavili su velike posljedice na grad i njegovo stanovništvo koje je masovno iselilo u ostatak Europe, no to nije uspjelo zaustaviti kulturni i turistički rast. S njihovom se sudbinom vrlo lako mogu poistovjetiti i Vinkovčani koji su prošli sličan put, a s kojim je prijateljstvo s godinama samo raslo. Ono se danas ogleda u brojnim kulturno-umjetničkim, ali i sportskim susretima, a nikako se ne smije izostaviti činjenica da svoju tradicijsku kulturu redovito promoviraju na našim Vinkovačkim jesenima.

Osim ove najznačajnije manifestacije u regiji, priliku da razmjene svoja kulturna iskustva i umijeća su i „Šimićevi susreti“ koji se održavaju u Širokom Brijegu. Gradovi Široki Brijeg i Vinkovci imaju posebno razvijene odnose koji se ogledaju kroz  uspješnu suradnju na području razmjene pozitivnih iskustava u kulturi, gospodarstvu kao i suradnji gradskih uprava.