U koncertnoj dvorani Glazbene škole Josipa Runjanina danas je upriličena svečana podjela diploma ovogodišnjim maturantima. Diplomirali su Mihovil Begović na klaviru, mentorice Kristine Starčević, Rafaela Čavlina na klaviru, mentorice Željke Berić, Mia Čorak na gitari, mentora Igora Blaževića, Ana Jović na klaviru, mentorice Željke Berić, Marija Kumburić također klavir, mentorice Kristine Starčević, Nino Matozan teorijski smjer, mentorice Zdenke Ivanković, Sara Rimac solo pjevanje, mentorice Sanje Čurko i Ema Vidaković teorijski smjer, mentorice Zdenke Ivanković.
Ravnateljica Dinka Peti u svoje ime, u ime Nastavničkog vijeća i svih djelatnika škole čestitala im je na uspjehu i poželjela puno sreće i uspjeha u daljnjem životu. Naglasila je kako je škola uvijek spremna, ukoliko se ukaže mogućnost, pomoći im u realizaciji njihovih planova te je napomenula kako postoje brojni primjeri kvalitetne suradnje sa bivšim učenicima.
Svečanu podjelu diploma uveličali su i sami maturanti uz dirigentsku palicu Zrinke Šimunović himnom Gaudeamus igitur, a iz njihove im škole završnim stihovima od srca čestitaju:
Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivat membra quaelibet,
Semper sint in flore!