Za devet lovačkih društava s područja Vukovarsko-srijemske županije odobreno je gospodarenje lovištima i njima su danas u velikoj županijskoj vijećnici uručene lovnogospodarske osnove koje se donose na razdoblje od 10 godina.

Lovnogospodarska osnova je planski akt kojim se detaljno uređuje gospodarenje, uzgoj, zaštita, lov i korištenje određenom divljači i lovištem u skladu s mogućnosti staništa te brojnosti i stanjem populacije divljači koja se uzgaja u otvorenim i ograđenim lovištima. Donosi se na razdoblje od 10 godina. Lovoovlaštenik u zajedničkom lovištu donosi lovnogospodarsku osnovu za lovište na odobrenje županu. Odobrenjem se podrazumijeva donošenje rješenja od strane župana, uz mišljenje povjerenstva za provedbu ispitnog postupka.

Cilj ispitnog postupka je postići realno gospodarenje lovištem za sve lovoovlaštenike, a uključuje obilaske lovišta kako bi u potpunosti provelo ispitni postupak na terenu i utvrdilo stvarno stanje. Nakon što je proveden ispitni postupak za odobrenja i revizije lovnogospodarskih osnova, za devet lovoovlaštenika odobrene su osnove za sljedećih 10 godina.

„Osnove su prošle cijeli postupak, od zaprimanja i pregleda do terenskog ispitivanja. Ishođeni su uvjeti Zaštite prirode Ministarstva regionalnog razvoja i nakon toga smo napravili rješenje o odobrenju, župan je to potpisao, nakon što je ovjereno mogli smo pristupiti dodijeli. Ugovori se izdaju na 10 godina, strogo propisuju način na koji će gospodariti, s kojim vrstama, koliko su matični fondovi, koliko su privatni, kolika je lovnoproduktivna površina i slično“, pojasnio je Krunoslav Buhač, zamjenik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, dodavši kako se lovci moraju držati smjernica propisanih u osnovi. Dozvoljena odstupanja su +/- 25 posto za krupnu divljač i +/- za sitnu divljač.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji ostale su još 24 osnove za odobriti. Od toga je obavljeno 17 terenskih ispitivanja, a za sedam se još čekaju uvjeti Zaštite prirode i predviđa se da će terenskih postupci za njih biti završeni u sljedeća tri tjedna.

„Zakona se moramo držati i mora biti nastavak gospodarenja u sljedećih 10 godina kako bi ispoštovali matični fond divljači. Ovo nije početak, ovo je samo nastavak gospodarenja od proteklih 10 godina“, dodao je Buhač.