Gradsko vijeće grada Vinkovaca nedavno je usvojilo 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca koje su jako važne za razvoj gospodarstva jer donose novine vezane uz gospodarske zone.
Ono što obilježava 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca ponaprije su promjene za gospodarstvenike. Cilj im je otvoriti grad ulagačima i olakšati mogućnosti ulaganja, a odnose se na gradske gospodarske zone. Tako je ovim izmjenama veliku preinaku doživjela Zona Zalužje.
Zona Zalužje proširuje se za još 131 hektar
“Zona Zalužje u potpunosti je aktivna na površini od 38,42 ha s 49 poslovnih subjekata koji u svim svojim poslovnim jedinicama zapošljavaju ukupno 1.767 zaposlenih. Naravno, nisu svi zaposleni unutar zone, a isto tako u zoni imamo i građevinske tvrtke čija se djelatnost realno obavlja izvan same zone, ali u svakom slučaju riječ je o respektabilnom broju i lokaciji koja pokazuje potencijal za širenje. Upravo stoga se u 2. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vinkovaca išlo na proširenje ove zone za još 131 hektar čime će Grad Vinkovci dugoročno riješiti pitanje gospodarskog i industrijskog razvoja u prostoru”, ističe Hrvoje Niče pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vinkovaca.
Kada je o Zalužju riječ, izmjene i dopune bile su važne zato što ovo zemljište sada nominalno prelazi iz poljoprivrednog u građevinsko te njime umjesto Ministarstva poljoprivrede počinje upravljati Ministarstvo uprave od kojega će biti zatražen prijenos vlasništva na Grad Vinkovce kako bi zona mogla razvijati prema Županji.
“Kao što je poznato, Vinkovcima je prošle godine uručena Odluka o ITU mehanizmu te nam je strateški cilj upravo ta sredstva koristiti za razvoj infrastrukture unutar buduće Zone Zalužje. Da ozbiljno o tome mislimo i radimo govori i činjenica kako je u postupku nabava izrade Strategije ITU, koja je preduvjet za raspolaganje navedenim sredstvima u narednom sedmogodišnjem razdoblju”, ističe Hrvoje Niče.
Transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije
U budućem gospodarskom razvoju Vinkovaca, ali i cijele županije, značajnu ulogu svakako bi trebala imati i nova zona pod nazivom Transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o projektu izgradnje logističko-distribucijske poduzetničke zone smještene na području nekadašnjeg Ranžirnog kolodvora u Novom Selu. Na više od polovine površine predviđeno je obavljanje logističko-distribucijske aktivnosti, a ostatak će biti ponuđen kroz komunalno opremljene parcele za proizvodno-prerađivačku djelatnost. Cilj projekta je povećati i doprinijeti gospodarskom razvoju Vinkovaca i županije stvaranjem preduvjeta za razvoj konkurentnosti gospodarstva. U realizaciji projekta predstoji izrada tehničke dokumentacije.
“Napravljene analize pokazale su da potencijal razvitka TLC-a VSŽ na lokaciji Vinkovci postoji, ali ga je potrebno razvijati kao mješovito logističko proizvodnu zonu, s jakim osloncem na lokalne proizvođače u prvoj etapi i specijalizaciju za određene segmente logistike, primjerice, logistika za prehrambenu industriju, drvnu industriju i slično. Uz to, razvijanjem segmenta usluga dodane vrijednosti u logistici, kao što su dorada robe, pakiranje, sklapanje i slično, moguće je privući operatere i povećati kapacitete TLC-a. Pojekt izrade dokumentacije je u tijeku i vrijedi 3 milijuna i 61 tisuću kuna”, ističe Hrvoje Niče.
Zona Jošine uspješna je poslovna cjelina  
U Vinkovcima, poznato je, postoji i Zona Jošine u kojoj na površini od 7,52 ha djeluje 19 poslovnih subjekata koji ukupno zapošljavaju 140 zaposlenika. Trenutno su u Zoni 3 poslovna subjekta koja su još uvijek neaktivna, no u postupku su prikupljanja projektne dokumentacije, a na dvije velike čestice nisu ispunjene ugovorne obveze, no zbog tereta nad tim česticama još se traži rješenje kako bi se vratile u posjed Grada Vinkovcima te stavile na raspolaganje zainteresiranim poduzetnicima.