Projekt  „Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije“ koji je započeo 1.kolovoza 2019. godine, uspješno se privodi kraju. Provodi se na području grada Vukovara i Osijeka te dvaju županija Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, a financiran je sredstvima Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH.

Kako bi se pružila pomoć i podrška beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, zajedno s partnerima Društvo Crvenog križa Osijek i Centar za socijalnu skrb Vukovar, odlučila je pokrenuti projekt „Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije“ kroz koji će pružiti primarnu pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku beskućnicima, ali i provesti javno zagovaračke aktivnosti kako bi podigli razinu informiranosti o pravima koja beskućnicima pripadaju, a sve kako bi utjecali na destigmatizaciju beskućnika u društvu.

Opći cilj projekta je podizanje svijesti građana i društva u cjelini kroz ukazivanje na prisutnost socijalnih i ekonomskih problema građana, beskućnika, kako bi podigli razinu kvalitete života marginaliziranih skupina.

U okviru projekta su provedene sljedeće aktivnosti:

  1. Tijekom dvanaest mjeseci trajanja projekta kontinuirano je pružana pravna i psihosocijalna pomoć beskućnicima i potencijalnim beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije kako bi marginalizirane osobe u potpunosti dobile pravnu i psihološko pomoć koja im je neophodna. Korisnicima je kroz rad Referentnih centara u Vukovaru i Osijeku pružen čitav niz pravnih i praktičnih informacija te pomoć u sastavljanju dopisa pred javnopravnim tijelima.
  2. Nastavljen je razvoj volonterskog programa – kao dobro razrađeni sustav regrutacije zainteresiranih osoba svih dobnih skupina uz ispunjavanje minimalnih zakonskih uvjeta
  3. Izrađen je letak na osnovu kojeg se korisnici mogu informirati o pravima i kome se mogu obratiti za pomoć ako se nađu u ulozi beskućnika
  4. Kroz partnerstvo sa Gradskim Društvom Crvenog Križa Osijek osmišljeni su i Mini paketi koji su sadržavali osnovne stvari potrebne za zadovoljenje osobne higijene i očuvanja zdravlja, a kupljeno je 30 Mini paketa.
  5. Organizirani su javni događaji, Okrugli stol u Osijeku i Vukovaru, na temu „Problematika beskućništva u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji“
  6. Nastavljena je suradnja s javnopravnim tijelima
  7. Preostala je još jedna javna akcija u Gradu Vukovaru i Osijeku

Izravni korisnici obuhvaćeni ovim projektom su:

  • Beskućnici i potencijalni beskućnici s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Struktura korisnika različita je iz razloga potrebe za primarnom pravnom pomoći te potencijalni beskućnici, a to su osobe pod ovrhom, žene i djeca kao žrtve obiteljskog nasilja, stari koji su potpisali za njih nepovoljne ugovor kao što je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i slično.
  • Mlade osobe s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, volonteri. 10 volontera uključeno u projekt kroz  rad u uredu Referentnog centra Vukovar i Osijek ili terena na kojem su informirali sve zainteresirane  o mogućnosti i dostupnosti pravne pomoći u njihovoj sredini, sudjelovali na javnim događanjima, podijeli letaka i sl.
  • 100 sudionika je bilo uključeno neposredno ili posredno u sustav primarne pravne pomoći s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije kao i kroz javna događanja i sastanke.