6 C
Vinkovci
Nedjelja, 27. studenoga 2022.

Zakup državne zemlje na području općine Stari Jankovci

Više od autora

- vl promo-


Franjo Sorčik
Franjo Sorčik
franjo.sorcik@novosti.hr

U općini Stari Jankovci donijeli su Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području ove općine. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Stari Jankovci raspisan je u katastarskim općinama Orolik i Slakovci.

Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda, a zemlja se u zakup daje na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture. Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 20 hektara, a iznimno od propisane maksimalne površine za zakup, ukoliko jedna katastarska čestica i/ili jedna tehnološka cjelina za koju je raspisan javni natječaj sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu prelazi propisnu maksimalnu površinu za zakup tada se ta površina smatra maksimalnom površinom za zakup u smislu članka 30. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu”, stoji u odluci. Tekst javnog natječaja objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Stari Jankovci u trajanju od 30 dana, a pisane ponude se dostavljaju Općini Stari Jankovci u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Stari Jankovci.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci, a odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Vukovarsko-srijemskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno