Slijede informacije o propisima iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine, a tiču se pravnih osoba.

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 102/19).

Ovim Zakonom mijenjaju se uvjeti starosne dobi za ostvarivanje prava na starosnu, prijevremenu starosnu mirovinu i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, postupno produljuje izjednačavanje starosne dobi za žene u odnosu na muškarce te smanjuje polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine (tzv. penalizacija). Tako će se u odnosu na važeći Zakon o mirovinskom osiguranju ukinuti postupno podizanje starosne dobi sa 65 na 67 godina života za starosnu mirovinu, sa 60 na 62 godine života za prijevremenu starosnu mirovinu te sa 60 na 61 godinu života za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika. Nadalje, postupno izjednačavanje starosne dobi za žene u odnosu na muškarce koje je sada predviđeno do 2026. godine, produžit će se do 2029. godine, odnosno po TRI mjeseca godišnje, a umanjenje prijevremene starosne mirovine smanjeno je s prijašnjih 0,3%  na 0,2 % za svaki mjesec ranijeg umirovljenja.

Zakon o izmjenama Zakona o radu („Narodne novine“, broj 98/19)

Radi usklađivanja Zakona o radu sa Zakonom sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) izmijenjene su odredbe o povjeravanju poslova ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, nadležnim upravnim tijelima županija, odnosno Grada Zagreba.

Uredba o visini minimalne plaće („Narodne novine“, broj 106/19)

Temeljem članka 6. Zakona o minimalnoj plaći („Narodne novine“, broj 118/18), na prijedlog ministra rada i mirovinskoga sustava, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u bruto iznosu od 4.062,51 kuna što je u neto iznosu 3.250,00 kuna.

Iz resora Ministartsva znanosti i obrazovanja izdvoji su izmjene i dopune tri zakona vezana uz usklađivanje sa Zakonom o sustavu državne uprave. Naime, uslijed ukidanja ureda državne uprave isti se brišu iz propisa, a njihovi poslovi prelaze u Županije.

Iz Ministartsva obrane poručuju kako je Hrvatski sabor usvojio Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o službi u Oružanim snagama RH te Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske na sjednici održanoj u petak, 13. prosinca 2019.. Novim izmjenama Zakona o službi poboljšava se status i profesionalni razvoj vojnih osoba te se uređuju pitanja koja se odnose na prijam u službu, radi daljnjeg unaprjeđenja obrambenog sustava.