- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Općina Ivankovo, sukladno Odluci o provedbi agrotehničkih mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Ivankovo, Odluci o nerazvrstanim cestama i javnim površinama te Programu održavanja komunalne infrastrukture, započela je uređenje poljskih puteva. Trenutno se provode radovi na području naselja Ivankovo, u sjevernom djelu naselja (od groblja prema šumi Durgutovica i Gorjanskom ritu). Budući da je Općina izvršila prethodno utvrđivanje međe te utvrdila područje poljskog puta, molimo sve vlasnike zemljišta koji graniče s poljskim putem da se pri obradi zemljišta pridržavaju međa te ne narušavaju uređenost puta. Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih puteva, a naročito preoravanje i sužavanje poljskih puteva, uništavanje zelenog pojasa uz poljske puteve, nanošenje zemlje ili raslinja na poljske puteve prilikom obrađivanja zemljišta te skretanje oborinskih i drugih voda na poljske puteve.