1 C
Vinkovci
Srijeda, 8. veljače 2023.

Općina Jarmina za udruge osigurala 58.400 eura

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Općina Jarmina objavila je danas Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području općine za 2023.godinu

Pozvane su sve udruge koje provode projekte i programe od interesa za opće dobro na području općine Jarmina da se prijave za financijsku podršku projektima i programima koji
doprinose razvoju kapaciteta udruga za opće dobro u zajednici.

Projekte i programe mogu prijaviti udruge u kulturi, sportu, braniteljskih udruga te udruge u području socijalne skrbi, građanskih inicijativa, okupljanja i zaštite žena, ljudskih prava i sloboda, rada s invalidima, te djecom i mladima, osobama treće životne dobi, odgoja i obrazovanja.

Za rad udruga u proračunu za 2023. godinu predviđen je iznos od 58.400,00 eura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 66,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 33.180,00 eura.


Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 23.2.2023.
godine.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području općine Jarmina za 2023.godinu

 

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno