- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Na temelju Zakona o udrugama te sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Statutu Općine Nuštar, raspisan je Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar.

Općina Nuštar poziva športske, kulturne i civilne udruge koje provode projekte/programe na području Općine Nuštar da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Planirana vrijednost Natječaja je 740.000,00 kuna. Za športske udruge predviđeno je 600.000,00 kuna, za kulturne udruge 80.000,00 kuna, a za civilne udruge 60.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 180.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a počeo je 17. veljače i završava 18. ožujka 2021. godine. Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja objavljeni su na na službenoj web stranici Općine Nuštar (www.nustar.hr). Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava kulturnim, športskim i civilnim udrugama zaduženo je za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja te će provesti otvaranje zaprimljenih prijava, potom će procjenjivati zaprimljene projektne prijave koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga također će biti objavljena na web stranici Općine. Udruge koje nisu prijavljene u Registru neprofitnih organizacija, nemaju pravo sudjelovati u Natječaju.

Podsjetimo, prošle godine Općina Nuštar za rad udruga izdvojila je 565 tisuća kuna. Sredstva su raspoređena na 12 udruga u sportu, 3 udruge u kulturi te još četiri udruge.