Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti da do 1. lipnja 2018. godine podnesu zahtjev za najam prostora za pružanje ugostiteljskih usluga i najam drvenih kućica i štandova za prigodnu prodaju u prostoru glavnog gradskog parka te uz park u Pješačkoj zoni u vremenu od 22. lipnja do 06. kolovoza 2018. godine tijekom manifestacije Vinkovačko ljeto.

Za najam su na raspolaganju:

  • Kućice  

– 10 drvenih kućica 2x2m, cijena najma 5.000,00 kn + PDV

  • Štandovi

– 5 štandova – cijena najma 2.000,00 kn + PDV

Cjelokupan tekst Poziva i prijavnicu potražite na:

Poziv za iskazivanje interesa za najam prostora tijekom manifestacije Vinkovačko ljeto