Republika Hrvatska darovala je Gradu Vukovaru zgradu Radničkoga doma u Borovu naselju s namjenom realizacije projekta „Rekonstrukcija zgrade Radnički dom u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta Vukovar“. Ministar državne imovine Goran Marić uručio je Anti Rajkoviću, zamjeniku načelnika Općine Adnrijaševci, darovnicu zemljišne čestice površine sedam hektara na kojoj je nekad bilo prognaničko naselje Blace, a općina tamo namjerava smjestiti mlade obitelji.