Za pomoć sektoru vina 55,5 milijuna eura

0
266

Na jučerašnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje.

Kako je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a za razdoblje 2019.-2023. provodit će se kroz četiri mjere:

1. Informiranje u državama članicama ( kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU ),

2. Promidžba na tržištima trećih zemalja ( kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima),

3. Restrukturiranje i konverzija vinograda (kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda)

4. Ulaganja (kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme).

Kako bi se sredstva predviđena Programom iskoristila bolje nego u prethodnom programskom razdoblju u dogovoru s vinarima i vinogradarima novi je Program prilagođen potrebama i administrativno rasterećen.

Uvedena je nova mjera Informiranje u državama članicama, s intenzitetom potpore od 80% od razine maksimalno prihvatljivih troškova.

U mjeri Rekonstrukcije i konverzije vinograda povećan je intenzitet potpore sa dosadašnjih 50% na 75% od razine maksimalno prihvatljivih troškova, uvedena je nadoknada gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od 3 godine, što prije nije bilo uređeno te je uvedena ja mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku nadoknađuje vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa) što prije nije bilo moguće.

U svim mjerama, a s ciljem bržeg protoka financijskih sredstva u projektu, uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu.

Također, ograničit će se mogućnost višekratnih prolongacija projekta, koje su dovodile do smanjenog korištenja financijskih sredstva omotnice.

U provedbi Nacionalnog programa na razini provedbenog tijela Agencije za plaćanja učinit će se daljnji pomaci u boljoj i učinkovitoj provedbi.

„Ovime je i u idućih pet godina vinarima i vinogradarima omogućeno sufinanciranje ulaganja u vinarije, promociju i konverziju vinograda s ciljem postizanja konkurentnije proizvodnje i boljeg pozicioniranja naših vina na svjetskoj vinskoj karti. Slušali smo vinare, slušali smo struku i novi Program maksimalno prilagodili stanju u sektoru i potrebama naših vinara. Uskoro će se u Saboru naći i prijedlog novog zakona o vinu kojim donosimo pravni okvir proizvodnje grožđa i vina, prodaje vina u tržišno transparentnim uvjetima, jačamo ulogu vinskih udruženja i unaprjeđujemo marketing vina. Novi zakon predviđa manje administriranje i rasterećenje od 33% te veću kontrolu na terenu. Vjerujem da će vinari znati iskoristiti sve nove pogodnosti i uvjete koje smo im osigurali te da će se sredstva ovog programskog razdoblja iskoristiti do kraja“, istaknuo je potpredsjednik Vlade RH i ministar Tomislav Tolušić.