Mnogima je dobro poznat podatak da su Vinkovci, s više od 8 tisuća godina kontinuirane naseljenosti na svom području, najstarije naselje u Europi. Puno manje njih, međutim, znat će kako su Vinkovci prije točno 100 godina proglašeni gradom.

Vinkovci su status grada dobili 1920. godine u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Više o tome može se pronaći u Statutu grada Vinkovaca iz 1994. godine, koji je za tisak uredio Marko Landeka, a u ime nakladnika, Grada Vinkovaca, u obliku knjižice 1996. godine u tisak dao tadašnji gradonačelnik Dražen Švagelj.

Kako ističe arhivist Marko Landeka, Kraljevina Jugoslavija nije imala zakonske propise o proglašenju grada pa je koristila austro-ugarski zakon iz 1895. godine: Zakon od 21. lipnja 1895. godine ob ustroju gradskih općinah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Temeljem proglašenja Vinkovaca gradom 5. studenoga 1920. godine, 6. prosinca 1921. godine, usvojen je Statut grada Vinkovaca o uređenju gradske uprave, a pridodan mu je i Pravilnik o berivima činovnika, pomoćnih činovnika i službenika poglavarstva grada Vinkovaca. Prvi vinkovački gradonačelnik, tada se ta funkcija službeno zvala gradski načelnik, bio je advokat Đuro Topalović, a prvi gradski senator kotarski sudac Josip Fulanović.

Članak 2. stavak drugi vinkovačkog Statuta iz 1921. godine predviđa uporabu grba te se kaže kako će se u pečat umetnuti grb, kad gradsko zastupstvo isti ustanovi i kad isti bude, u smislu Zakona od 21. lipnja 1895. godine ob ustroju gradskih općinah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, odobren.

Autor vinkovačkog grba, navodi Marko Landeka, bio je Mato Medvedović. Prvu verziju izradio je i opisao 1920. godine, a 1921. predložio ga je Gradskom zastupstvu na usvajanje. Prva verzija nije prihvaćena jer nije ispunjavala pravila heraldike, pa je Medvedović izradio drugu verziju koju je stručno obrazložio Isidor Kršnjavi, a likovno dotjerao slikar Mirko Rački po Medvedovićevoj koncepciji i prema stručnim uputama Ivana Bojničića. Drugu verziju grba vinkovačko Gradsko zastupstvo prihvatilo je 22. rujna 1922. godine.