Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji pozvao je sve udruge s područja županije koje do sada nisu uskladile svoje statute prema Zakonu o udrugama da to učine u najkraćem roku.

Kako se navodi u obavijesti-pozivu, uvidom u Registar udruga Republike Hrvatske, na području rada ovoga ureda, od ukupno 1620 aktivnih udruga upisanih u Registar, 319 udruga nije uskladilo statute sukladno odredbama zakona.

Na području Službe za opću upravu Vukovar to je 118 udruga, na području Ispostave Županja 80 udruga, a na području Ispostave Vinkovci 121 udruga i to: 64 u Vinkovcima, 2 u Andrijaševcima, 4 u Ivankovu, 3 u Jarmini, 1 u Markušici, 7 u Nijemcima, 10 u Nuštru, 11 u Otoku, 2 u Privlaci, 7 u Starim Jankovcima, 4 u Starim Mikanovcima, 5 u Tordincima i 1 u Vođincima.

“Temeljem odredbe čl.19. Zakona o udrugama osoba ovlaštena za zastupanje dužna je dostaviti zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu prema sjedištu udruge. Slijedom navedenog, pozivaju se sve osobe ovlaštene za zastupanje udruge da postupe sukladno navedenoj odredbi Zakona i Statuta”, stoji u obavijesti-pozivu udrugama.

Zakonom je propisano, navodi se, da će se za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona, po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge prema članku 48. Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge.