-0 C
Vinkovci
Srijeda, 8. veljače 2023.

Općina Nuštar: Poticaj od 2 654 eura za mlade obitelji

Više od autora

- vl promo-
Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Na temelju Programa mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja Općina Nuštar i za 2023. godinu objavila je javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje poticaja za rješavanje stambenog pitanja na području općine.

Cilj je programa uspostaviti učinkovit, djelotvoran i operativan sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanje stanovništva na području općine Nuštar, a sve u svrhu demografske revitalizacije.

Poticaj za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području općine Nuštar definiran je u iznosu od 2 654,46 eura. Poticaj je jednokratan po obitelji, a prijava na ovu mjeru moguća je tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.

Korisnici mjere iz programa su mladi bračni parovi koji su kupili prvu nekretninu (stambeni objekt / građevinsko zemljište) nakon sklapanja braka.


Mladom osobom u smislu programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ako ih imaju, pod uvjetom da: podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života te koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Nuštar, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati nadležna Porezna uprava. Izuzetno, korisnici potpore mogu biti i osobe koje imaju nepodmirenih obveza u slučaju da im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za koju je primio poticaj u roku od 10 godina od dana zaključenja ugovora o dodjeli poticaja.

Iz Općine Nuštar pozivaju sve mlade obitelji koje ispunjavaju uvjete da se jave.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno