Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna.

Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta sa svim potrebnim  dokumentima se šalje isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12 sati.

Više o Pozivu možete pronaći ovdje.