Nakon što su provedeni izbori za predstavnike nacionalnih manjina početkom svibnja ove godine, u palači Srijem u Vukovaru konstituirana su i vijeća predstavnika mađarske, slovačke, rusinske, srpske te bošnjačke nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Vukovarsko-srijemski dožupan Đorđe Ćurčić istaknuo je da županija pruža maksimalnu podršku radu ovih vijeća. “Uvijek smo imali dobru suradnju i pomagali vijećima nacionalnih manjina u skladu s mogućnostima, a tako će biti i ubuduće. Naša je želja u iduće četiri godine koliko traje mandat vijeća uspostaviti suradnju s vijećima i savjetima nacionalnih manjina u susjednoj Vojvodini i Srbiji te zajedničkim programima i djelovanjem doći do sredstava za poboljšanje kvalitete rada predstavnika nacionalnih manjina. Na to ćemo se fokusirati i založiti.”, istaknuo je Ćurčić, dodajući kako nacionalne manjine predstavljaju bogatstvo Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske.

“Ne rade samo na očuvanju jezika, kulture, vjere, pisma i općenito nacionalnoga identiteta već mogu dati značajan doprinos i razvoju gospodarstva na našem području. Nadam se da ćemo svi zajedno raditi na boljitku i statusu naših nacionalnih manjina te doprinijeti društvenom životu na našem području.”, poručio je Ćurčić.

Za predsjednike vijeća nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije izabrani su: Rozalija Jakumetović za mađarsko vijeće, zamjenik Šandor Miškolci; Milan Pucovski za slovačko, zamjenik Vlatko Murdoh; Joakim Erdelji za rusinsko, zamjenik nije izabran; Svetislav Mikerević za srpsko, zamjenica Vesna Vujić te Zijat Pezerović za vijeće bošnjačke nacionalne manjine, zamjenik Ibrahim Vejsilović.