Hrvatski sabor danas je jednoglasno (sa 120 glasova ‘za’) donio zakon koji na tri mjeseca, s mogućnošću produljenja za još tri, omogućuje zastoj ovrha na novčanim sredstvima fizičkih osoba kako bi lakše prebrodile posebne okolnosti izazvane koronavirusom.

Sabor je, naime, dopunio Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji će stupiti na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novima.

Posebne okolnosti trajat će tri mjeseca od toga dana, uz mogućnost da ih Vlada produlji za još tri.

Fina će za trajanja posebnih okolnosti zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, odnosno fizičke osobe.

Novozaprimljene osnove za plaćanje evidentirat će u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, te će po njima postupati nakon što posebne okolnosti prestanu.

Dok posebne okolnosti traju, Fina neće obračunavati kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje niti zateznu kamatu.