Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić i pročelnik Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju VSŽ Kruno Šarić, danas su u Palači Srijem u Vukovaru primili ravnatelje osnovnih škola u kojima Županija provodi projekt “Užina za sve IV”. S ravnateljima je potpisan Sporazum o financiranju troškova prehrane učenika u školskoj godini 2019./2020.

Vukovarsko srijemska županija provodi projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva  „Užina za sve IV“ s ciljem da sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju jedan obrok dnevno u školi. Ovim projektom, financiranim iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, osigurava se besplatna prehrana u školskoj godini 2019./2020. za onu djecu čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi.
Projektom ukupne vrijednosti 936.014,17 kuna, obuhvaćeno je 1016 učenika iz 20 osnovnih  škola Vukovarsko-srijemske županije.
Također, Vukovarsko-srijemska županija iz vlastitog proračuna financira prehranu  učenicima koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve IV“,  u iznosu od 1.500.00,00 kuna u školskoj godini 2019./2020., čime je obuhvaćeno još 2120 učenika iz 17 osnovnih škola Vukovarsko-srijemske županije. Tako je u konačnici preko školska prehrana osigurana za 3136 učenika.