Anita Malenica. Foto: Hina/ Zvonimir Kuhtić
Agencija za elektroničke medije (AEM) objavila je javni natječaj za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama u vrijednosti od milijuna kuna, s rokom za slanje prijava do 22. svibnja.
Bespovratna sredstva, u ukupnom iznosu od milijun kuna isplanirana su u Financijskom planu Agencije za elektroničke medije za 2020. a dodijelit će se za radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa.
Poticanje novinarske izvrsnosti i autonomije
Teme se mogu odnositi na kulturu, zdravstvo, lokalne teme, ekumenizam, religiju, ljudska prava i položaj žena u društvu. Teme mogu biti i od interesa za manjine, djecu i mlade, obrazovanje, sport, promicanje tjelesne kulture i zdravog života, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.
Opći cilj dodjele tih bespovratnih sredstava je poticanje novinarske izvrsnosti, a kao neki od posebnih ciljeva “istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu “, ali i “jačanje autonomije novinara”.
Prvi natječaj za ugovoranje novinarskih radova, objavljen nakon izbijanja koronakrize koja teško pogodila novinarstvo i medije, bio je planiran još u siječnju, saznaje se iz AEM-a. U dogovoru s ravnateljem AEM-a i predsjednikom Vijeća za elektroničke medije (VEM) Josipom Popovem, izradu natječaja je koordinirala članica VEM-a i dugogodišnja novinarka Anita Malenica.
Novac od igara na sreću Hrvatske lutrije
“Sastala sam se najprije s iskusnim kolegama s neprofitnih portala – elektroničkih publikacija koji su mi jako pomogli. Zahvaljujući Heleni Puljiz, Toniju Gabriću i Goranu Borkoviću, koji su mi dali okvire i ukazali na slabosti nekih prijašnjih natječaja, uz stručnu službu u Agenciji, složili smo natječaj. Razgovarala sam i s predstavnicima HND-a i HNIP-a s kojima nastojimo zajednički pomoći kolegama u ova teška vremena” istaknula je Malenica. Dodala je kako je planiranih milijun kuna došao od igara na sreću Hrvatske lutrije.
“Ministarstvo kulture taj novac proslijedilo je Agenciji za elektroničke medije, a mi smo osmislili natječaj. Članovi Vijeća su već kod dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizama zaključili kako sredstva za elektroničke publikacije i neprofitne medije nisu dostatna pa smo, i kroz ovaj natječaj, nastojali to djelomično ispraviti”, istaknula je Malenica za Hinu.
Dodala je da je natječaj pripremljen i objavljen u dobroj klimi suradnje AEM-a i novinarskih strukovnih udruga.
SHN: Dobrodošla pomoć novinarima ugroženima krizom
S druge strane, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske (SNH) Maja Sever ocijenila je najnoviji natječaj dobrodošlom pomoći novinarima ugroženima krizom.
“Mislim da se o ovom fondu govorilo i prije izbijanja krize te možda nije riječ o mjeri koja je vezana uz pandemiju, ali svakako dobro dolazi u trenucima kada se položaj mnogih novinara pogoršao i možemo reći da će to biti dobrodošla pomoć kolegama koji su se zbog krize našli u problemima”, kazala je Sever. Dodala je i kako se nada da će se mehanizam pomoći novinarima preko AEM nastaviti.
“Smatram da je važno da svi zajedno doprinesemo kako bi se pomoglo kolegama u ovim danima krize, ali i dugoročno kako bi osigurali opstanak i jačanje našeg novinarskog sektora”, zaključila je Sever.

(Hina)