Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izmijenilo je uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a najznačajnija je izmjena da će poslodavac morati vratiti potporu ako isplati do kraja 2021. dividendu ili udjel u dobiti.

Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika i koji nisu korisnici potpora za očuvanje radnih mjesta te po prvi put podnose zahtjev za svibanj, trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi.

Iz HZZ-a pritom objašnjavaju da prihvatljivi razlozi za korištenje potpore za svibanj nisu: otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara, ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i kao i nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno su ti razlozi za korištenje potpore prihvatljivi samo za one poslodavce koji su podnijeli zahtjev za svibanj zaključno s danom donošenja izmjene kriterija od strane Upravnog vijeća HZZ-a.

Nadalje, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, a postojeći su korisnici potpore prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019. Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Izmjene se odnose i na obveze poslodavaca i Zavoda, pa će tako poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika morati vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja ili ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i sl.

Ako poslodavac stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele Zavod će s druge strane imati obvezu prije isplate potpore provjeriti pad prihoda od najmanje 20 posto temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Mijenja se i rok za isplate potpore, koji će biti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Dodaje se i nova potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za lipanj 2020. godine, čime se nastavlja potpora za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive sektore čije poslovanje ne može iz objektivnih razloga biti otvoreno ili imaju pad veći od 50 posto zbog Covid-19 krize. Time se, naglašava se, nastoji izbjeći otpuštanje radnika iz stvarno pogođenih djelatnosti te nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih.

Kriterij za dodjelu potpore bit će pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na svibanj 2019. što će poslodavac morati dokazati temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.. i svibanj 2019. Poreznoj upravi. Zaprimanje zahtjeva bit će moguće od 8. do 30. lipnja, zaključuje se u priopćenju HZZ-a.