Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske

0
375
U okviru projekta “Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM) Republike Hrvatske”, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje, provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske.
Svrha provođenja ankete, ističe se, je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH, koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a, izrađenog 2014. godine u sklopu izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030. Ažurirani prometni model moći će se koristiti kao alat za izradu raznih prometnih projekata, studija i raznih simulacija i kao takav koristit će širem hrvatskom društvu i gospodarstvu.
Anketa se sastoji od seta kratkih pitanja kojima se nastoje prikupiti podaci o navikama i načinu putovanja stanovnika Republike Hrvatske. Sudjelovanjem u anketi, ističe se, građani imaju priliku pridonijeti postupku prikupljanja prometnih podataka i izravno biti uključeni u projekt te time i razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj.
Anketna pitanja dostupna su na linku:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILIcs55TBZo1GuyMm2CboT01UOE1XSUxMNlVSVkU5TVg4SVpJWlFJS0JWOC4u&fbclid=IwAR2_s0OIOoYw30GxNWYtbYAz7EIk6erbFDmvwIqKckyG1fmtKPsedg-tVss