Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od 1. lipnja do  31. prosinca i ove godine financirana sredstvima Ministarstva pravosuđa kroz projekt pod nazivom „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“. U četvrtak stižu i u Vinkovce, a naši građani dobit će mogućnost besplatne pravne pomoći.

Cilj projekta  je osigurati djelotvornu pravnu zaštitu i podršku najosjetljivijim  društvenim skupinama kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kroz planirane aktivnosti u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Provedbom projektnih aktivnosti osigurali bi pravnu zaštitu, pristup pravdi i pružili sveobuhvatna podršku u Vukovaru, Osijeku i na terenu u  Vukovarsko-srijemskoj županiji u Županji, Vinkovcima i Borovu, a u Osječko-baranjskoj županiji u Bijelom Brdu, Valpovu i Belišću.

Partneri na projektu su: Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja.

U Vinkovce stižu 7. studenoga, a besplatnu primarnu pravnu pomoć pružat će u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci od 12 do 15 sati. Korisnici se mogu  obratiti i svakim radnim danom  dolaskom u ured  u Vukovaru na, putem telefona 032/639-333 ili za vrijeme boravka na terenu.