Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i ove godine provodi projekt „Pravo na djelotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“. Partneri na projektu su: Udruga žena Vukovar i Ženska udruga Izvor iz Tenja.

Cilj projekta je osigurati djelotvornu pravnu zaštitu i podršku najosjetljivijim društvenim skupinama kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kroz planirane aktivnosti u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Provedbom projektnih aktivnosti osigurali bismo pravnu zaštitu, pristup pravdi i pružili sveobuhvatna podršku u Vukovaru, Osijeku i na terenu u Vukovarsko-srijemskoj županiji u: Županji. Vinkovcima i Borovu, a u Osječko-baranjskoj županiji u; Bijelom Brdu, Valpovu i Belišću, ističu iz Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Korisnici im se mogu obratiti svakim radnim danom dolaskom u ured u Vukovaru i u Osijeku te putem telefona, e-mail ili za vrijeme njihovog boravka na terenu.

U Vinkovcima su, 3. listopada, 2019. godine, a besplatnu primarnu pravnu pomoć pružati će u prostorijama Društva Crvenog križa Vinkovci od 12.00 do 15.00 sati.