Foto: Hrvatski Radio Vukovar

U vukovarskoj gradskoj vijećnici danas je predstavljen projekt pod nazivom „Bez brige za užinu“, projekt kojeg je Razvojna agencija Vukovar prijavila na natječaj Fonda europske pomoći za najpotrebitije, Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., a financiran je u 100 postotnom iznosu, odnosno preko 740 tisuća kuna.

Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji kroz osiguranje prehrane tijekom njihova boravka u školi. U njegovoj su realizaciji sudjelovali Grad Vukovar, Vukovarska razvojna agencija (VURA) i osnovne škole s područja grada. Kako je rečeno na današnjoj medijskoj konferenciji, ciljna skupina projekta su djeca s područja Grada Vukovara koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici osnovnoškolskog programa.

Direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić objasnila je kako su ovim projektom osigurani obroci za svu djecu kojima su potrebni u školskoj godini 2019./2020.

„Uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu ostvarila su djeca korisnici dječjeg doplatka, djeca iz obitelji s troje i više djece. Aplicirati ćemo sa projektom i za predstojeću školsku godinu, a cilj nam je u budućnosti osigurati besplatnu užinu za sve učenike s područja Vukovara“, rekla je Žilić.

Pročelnik za društvene djelatnosti Dražen Kobašević izrazio je zadovoljstvo ovim projektom pojasnivši  da projekt obuhvaća 737 učenika, odnosno 40 posto svih učenika te da Grad u suradnji sa VURA-om provodi još nekoliko projekata koji se odnose na vukovarske osnovne škole.

Partneri na projektu su osnovne škole Nikola Andrić, Antun Bauer, Siniša Glavašević, Blago Zadro, Mitnica i Dragutin Tadijanović, čija  je ravnateljica Lidija Miletić zahvalila Gradu, koji je početkom prošle godine preuzeo njihova osnivačka prava.