Učilište Studium u suradnji sa Udrugom žena Vukovar provodi EU projekt pod nazivom EKOSTART, čiji cilj je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina društva kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije.
U sklopu projekta za nezaposlene osobe organizirana su 2 besplatna programa osposobljavanja za zanimanja u poljoprivredi: Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja i Proizvođač i prerađivač aromatičnog i začinskog bilja.
Nakon završenog osposobljavanja za čak 20 osoba provesti će se karijerno i poslovno savjetovanje za razvoj vlastitog OPG-a, te će im se izraditi poslovni planovi koji su osnova za početak samostalnog poslovanja.
Ovim putem pozivaju se sve nezaposlene osobe da se prijave na informacijsko-motivacijske radionice na neki od navedenih kontakata i tako postanu dio ovog projekta.

1. Udruga Žena Vukovar
Brune Bušića 74, 32010 Vukovar
E- mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr
Tel: 032/424-880

2. Učilište Studium
Ivana Gorana Kovačića 3, 32000 Vukovar
E- mail: vukovar@uciliste.net
Tel: 032/443 – 153