U svrhu nabave dopunskih nastavnih sredstava Općina Privlaka u svom proračunu osigurala je 84.447,33 kuna

Svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj, sukladno novom Zakonu o udžbenicima, u školskoj godini 2019./2020. dobit će besplatne udžbenike na teret državnog proračuna. No s pripadajućim radnim bilježnicama, sada klasificiranim kao “drugi obrazovni materijali”, situacija je ponešto drukčija. Ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, Vlada može za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju, odnosno sufinanciranju nabave i tih materijala. Ove godine takve odluke nema, pa će “uskočiti” pojedine lokalne sredine.

Odluke o financiranju besplatnih radnih bilježnica za učenike donijeli su pojedini gradovi i općine, a neki će to tek učiniti. Jedna od takvih lokalnih sredina je i Općina Privlaka, koja je u svrhu nabave dopunskih nastavnih sredstava i likovnih mapa učenicima Osnovne škole Stjepana Antolovića u svom proračunu osigurala 84.447,33 kuna, što znači da će prvog dana školske godine 2019./2020. sve učenike osnovne škole u ovoj općini na školskim klupama dočekati besplatni udžbenici i radne bilježnice.

“S obzirom na to da je krajem prošle godine donesen Zakon kojim je definirano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Općina Privlaka je za iduću školsku godinu osigurala novac za dopunska nastavna sredstva i pomagala, kao što su radne bilježnice, atlasi i drugi obrazovni materijali kako roditelji ne bi imali nikakvih troškova.”, rekao nam je načelnik Darko Galić.

Nabavljeni školski materijal radne bilježnice i likovne mape, za sve učenike osnovne škole, kutija za tehnički odgoj, za učenike od 5. do 8. razreda te geografskih atlasa, za učenike 5. razreda osnovne škole zajedno s udžbenicima za koje su ove godine osigurana sredstva u državnom proračun čekati će ih na klupama na početku školske godine.