Sukladno novom Zakonu o udžbenicima, u školskoj godini 2019./2020. svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj dobit će besplatne udžbenike na teret državnog proračuna. Među njima je i Općina Stari Jankovci koja osigurala sredstva i za drugi školski pribor.

Osnovnoškolcima i njihovim roditeljima na području Općine Stari Jankovci i ova će školska godina biti znatno olakšana, budući da neće morati brinuti o nabavci udžbenika, ali i drugog školskog pribora. Naime, uz udžbenike, Općina Stari Jankovci već tradicionalno je osigurala sredstva i za besplatne bilježnice (komplet), radne bilježnice i preobuku za sve polaznike osnovnih škola na području općine.

Uz ta sredstva, učenici prvih razreda dobit će dodatnih 800 kuna, a učenici od drugog do osmog razreda još 300 kuna za ostali školski pribor.

Sve navedeno će školarce dočekati na školskim klupama prvoga dana polaska u školsku godinu 2019./2020. godine.