Zbog dugova veledrogerijama blokiran je račun Opće županijske bolnice u Vinkovcima, a pokušava se naći rješenje kako bi se omogućilo normalno financijsko funkcioniranje ove zdravstvene ustanove.

“O blokadi računa izvijestili smo Vukovarsko-srijemsku županiju kao osnivača i vlasnika ustanove te nadležno ministarstvo i čekamo njihove poteze”, izjavila je glasnogovornica Opće županijske bolnice u Vinkovcima Sonja Marinković.

Dospjeli dug vinkovačke bolnice iznosi oko 80 milijuna kuna. Osnivač i vlasnik bolnice je Vukovarsko-srijemske županija, koja, kako je već ranije isticano, očekuje nužne poteze Vlade i Ministarstva zdravstva kako bi se iznašlo rješenje za ovaj problem.

Prema neslužbenim informacijama račun vinkovačke bolnice blokirala je jedna od vodećih nacionalnih veledrogerija u Hrvatskoj Oktal Pharme i to zbog kamata po dugu, koji su narasli na 1,8 milijuna kuna. Podsjetimo, HUP-Koordinacija veledrogerija početkom travnja ove godine obavijestila je javnost kako su veledrogerije iscrpile kreditne linije za nabavu lijekova bolnicama, a među bolnicama s najstarijim dugovanjima, onima čiji rokovi plaćanja prelaze 1.000 dana, uz bolnice u Dubrovniku i Sisku, našla se i vinkovačka bolnica. Do tada najavljene obustave redovne isporuke lijekova i medicinskog materijala nije došlo, ali je sada došlo do blokade računa vinkovačke bolnice.