Gotovo 700 ljudi prošlo je danas ulicama Vinkovaca u sklopu mirnog prosvjeda kojeg je organizirala Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije-Klub PIK-a Vinkovci.

Prosvjedu su se priključili i djelatnici PIK-a, a u pomoć su im pristigli i kolege iz Belja i VUPIK-a. Ispred zgrade Županije u Vinkovcima iskazali su svoje nezadovoljstvo Programom raspolaganja državnog poljoprivrednog zemljišta, a kao konkretan primjer navodeći zemljište u općini Markušica.

“Odredbama članka 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu regulira se pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup, pri čemu se izravna posljedica takvog zakonskog uređenja očituje u tome da dosadašnji zakupnici gube pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup, neovisno o tome što su tijekom prethodno zasnovanih odnosa zakupa uredno ispunjavali sve obveze preuzete sklapanjem pravnih poslova kojima se regulira odnos zakupa, te u tu svrhu pokrenuli značajne investicije. Nadalje, Odredbama članka 30. stavka 2. i 3. Zakona, uvedeno je ograničenje maksimalne površine koja se može dati u zakup, a koje daje neograničenu moć jedinicama lokalne samouprave pri čemu odredbe Zakona ne sadrže niti jedan objektivni kriterij, mjerilo ili pravni standard osnovom kojeg se određuje ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta koje se može dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi. Takvo zakonsko uređenje može dovesti do neograničene primjene diskrecijskog prava i arbitrarnog postupanja nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave, a posljedično tome do štetnih učinka na razvoj poljoprivredne djelatnosti u Republici Hrvatskoj u cjelini”, priča nam Mario Magdić, zaposlenik PIK-a Vinkovci, jedan od vođa prosvjeda.

Također, dodaje da je donošenjem Zakona prvi puta zakonski omogućeno da o sudbini nekog poljoprivrednog proizvođača, njegovim ulaganjima i brojnim zaposlenima ne odlučuje tržište, nego lokalni načelnici ili gradonačelnici i članovi lokalnih vijeća u jedinicama lokalne samouprave.

“Nemali broj ljudi koji su članovi tijela lokalne samouprave izravno se bave poljoprivredom i imaju interes za zakup poljoprivrednog zemljišta u koje su dosadašnji zakupnici ulagali i povećali njegovu vrijednost. To je izvor značajnog sukoba interesa. Na ovaj način direktno je ugroženo preko 100 radnih mjesta u Markušici, a indirektno i njih gotovo 2.000, ako u obzir uzmemo sve one sustave koji su vezani uz tu zemlju”, ističe Magdić.

Podsjetimo, primjenjujući navedene odredbe Zakona, Općina Markušica je raspisala Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje većinu, po Ugovoru o koncesiji iz 1999. godine, obrađuje PIK-Vinkovci. Iz ove tvrtke napominju da su u posljednjih deset godina na tom zemljištu uložili značajna sredstva, ali do to nitko u preraspodjeli nije uzeo u obzir. PIK je, kako ističu, za razminiranje i uređenje tih, više od 1.000 hektara zemljišta u Markušici, izdvojio milijun kuna, u navodnjavanje dodatnih četiri i pola milijuna te u gradnju farme rasplodnih krmača preko 50 milijuna kuna, što uz ostala ulaganja dovodi do brojke od 70 milijuna uloženih kuna.

Inače, PIK Vinkovci zapošljava preko 550 radnika, hrani preko 500 obitelji s područja Vukovarsko-srijemske županije, a na ovaj način, predviđaju, u idućem kratkoročnom periodu, baš kao i druge tvrtke slične djelatnosti, ostat će bez zemlje, bez osnovnog i nužnog resursa za proizvodnju te će biti primorani smanjivati i u konačnici zatvoriti svoje pogone.

“Prije nekih desetak dana izvijestili smo Ministarstvo poljoprivrede o ovom problemu i na temelju toga dobili smo zadaću utvrditi sve manjkavosti i propuste ovog postupka, ali i sve nedaće koje iz istog mogu proizaći. Stvar je nedvojbena, naime, općina Markušica kada je raspisivala natječaj morala je definirati da ono poljoprivredno zemljište koje je u okviru sustava navodnjavanja ne može biti gledano kao i obično zemljište. Moralo se odrediti koja proizvodnja je tu moguća, a to nije učinjeno. To znači da sada bilo koji natjecatelj može doći u posjed zemljišta koje je opskrbljeno sustavom navodnjavanja i u koje su uložena značajna sredstva. Nadalje, po tom natječaju proizvodne se parcele usitnjavaju i tako nešto se protivi samom Programu raspolaganja. Dakle, osnove za poništenje natječaja ima i uskoro ćemo znati koji su daljnji koraci. No, ruku na srce, onda treba mijenjati i sam Program raspolaganja jer niti novi natječaj, po trenutnim odredbama, neće prepoznati sustav navodnjavanja na određenoj parceli”, objašnjava županijski pročelnik za Poljoprivredu i infrastrukturu Andrija Matić. Načelnik Općine Markušica Budimir Drača pak tvrdi da se PIK Vinkovci nije javio na ovaj natječaj, kao i da je sve u vezi istoga rađeno po zakonu.

Zašto se PIK nije javio na natječaj jasno je, ne žele samo 25 nego svih 1.200 hektara zemljišta, jasno je i što žele postići u Markušici, odnosno razbiti tu cjelinu i zemljište preraspodijeliti na više lokalnih poljoprivrednika, ili pak nekome trećem. Jedino nije jasno kako se ovakav propust mogao dogoditi onima koji su pripremali Program raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta.