Međunarodni dan volontera obilježava se, 5. prosinca, diljem svijeta kako bi se na barem jedan dan skrenula pozornost javnosti na plemenite ljude koji svoje slobodno vrijeme daruju za dobrobit drugih. Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.