- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Hrvatski sabor usvojio je Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Svrha ovog zakona je usmjeriti OPG-ove na daljnji razvoj vlastitih kapaciteta, kako u proizvodnji tako i pružanju usluga. Tako bi im se olakšala profesionalizacija na sve zahtjevnijem tržištu. Ciljevi održivog razvoja OPG-a u Republici Hrvatskoj su ostvarivanje načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa uz unaprjeđenje i povećavanje konkurentnosti OPG-a te jačanje društvene, socijalne, gospodarske i ekološke uloge OPG-a.

Zakonom se utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao organizacijskom obliku, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, ali i nadležna tijela u primjeni Zakona.

Više informacija potražite na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_585.html